Preskocit navigáciu

BLUE SECURITY 2012 ukončené


BLUE SECURITY 2012 ukončené

Piatkom sa cvičenie BLUE SECURITY 2012 stalo minulosťou. Po ukončení činnosti na jednotlivých pracoviskách boli tieto zrušené a všetci cvičiaci sa pripravili na vykonanie kontrolného dňa. Na nástupe pri chate Dolina vykonal riadiaci cvičenia pplk. Ivan Viselka čiastkové vyhodnotenie, v ktorom zhodnotil pred nastúpenými jednotkami plnenie úloh počas uvedeného cvičenia. V prítomnosti riaditeľa Vojenskej polície plk. Jaroslava Hamára odovzdal riadiaci cvičenia pamätné listy a ocenenia cvičiacim príslušníkom Vojenskej polície. Následne bol pre riaditeľa VP vykonaný doklad o priebehu vykonania OTC BLUE SECURITY 2012, ktorého sa zúčastnili aj velitelia útvarov VP. V krátkej diskusii sa riaditeľ VP opýtal veliteľov jednotiek, či cvičenie splnilo ich očakávania a ako ho hodnotia. Všetci traja sa zhodli a skonštatovali, že námet a precvičované úlohy splnili ich predstavy a uvítali by takýto typ cvičenia v priestoroch VP VO Lešť častejšie.

Po ukončení dokladu a diskusie pristúpili cvičiaci k vykonaniu kontrolného dňa. Pripravené boli tri aktivity, v ktorých príslušníci VP predviedli dosiahnutú úroveň spôsobilostí pre operácie. Prítomní hlavní funkcionári VP vyjadrili spokojnosť s predvedenými aktivitami a zhodnotili, že pripravenosť SkRKS je na požadovanej úrovni.

Záverom by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí na cvičení BLUE SECURITY 2012 participovali. V prvom rade všetkým príslušníkom Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, za poskytnutie špeciálnych výcvikových priestorov a spoluprácu s inštruktormi, príslušníkom vrtuľníkového krídla z Prešova za poskytnutie leteckej podpory, príslušníkom regionálneho úseku KIS vo Zvolene za technickú podporu a všetkým ostatným tzv. neviditeľným príslušníkom, ktorí si svoju prácu odviedli na výbornú.

Ďakujeme a dovidenia.


BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012BLUE SECURITY 2012

Autor: VP , Foto: VP - Dátum: 30.05.2012
Čítanosť: 11809
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share