Veliteľ jednotiek EUFOR navštívil dva slovenské LOTy


Veliteľ jednotiek EUFOR navštívil dva slovenské LOTy

V dňoch 20. a 26. apríla navštívil dva slovenské LOTy veliteľ jednotiek EUFOR generálmajor Robert Brieger.
Ako prvý navštívil styčný a monitorovací tím (ďalej len LOT) v meste VISEGRAD, kde pôsobia príslušníci slovenského kontingentu pod velením nadporučíka Miloša Oreška. Hlavným dôvodom návštevy bolo stretnutie sa s príslušníkmi LOT, ktorí pôsobia v tejto oblasti a oboznámenie sa s ich aktivitami v priestore zodpovednosti. Generál sa zaujímal najmä o spoluprácu príslušníkov LOTu s miestnym obyvateľstvom. Brífing bol vedený veliteľom LOT nadporučíkom Milošom Oreškom, kde veliteľovi EUFOR objasnil všetky úlohy, ktoré plnia príslušníci LOT v priestore svojej pôsobnosti. Následne veliteľ EUFOR navštívil primátora mesta VISEGRAD a informoval sa o spolupráci s jednotkami EUFOR v regióne, o najpodstatnejších problémoch miestneho obyvateľstva a o možnostiach zlepšenia súčasnej situácie. Po stretnutí s generál v sprievode veliteľa LOTu prezrel historický most.

Vo štvrtok 26. apríla navštívil Foču a počas návštevy sa zaujímal najmä o problémy miestneho obyvateľstva. Veliteľ LOTu ho informoval o najpodstatnejších problémoch v regióne, predovšetkým o sociálnych problémoch súvisiacich s vysokou mierou nezamestnanosti. S tým úzko súvisí aj odchod mladej generácie do väčších aglomerácií, prípadne do zahraničia, kde hľadajú možnosť uplatnenia. Generál bol informovaný, že v súčasnosti v tejto oblasti nie je cítiť žiadne vážne náboženské či etnické napätie. Prebieha proces návratu bosniackych utečencov, ktorí ušli počas vojny v deväťdesiatych rokoch. Avšak, sú to predovšetkým starší ľudia, ktorí už nie sú ekonomicky činní a majú nárok na dôchodok. Táto téma bola aj predmetom diskusie na stretnutí s primátorom masta Foča, pánom Zdravkom Krsmanovičom. Rokovania sa týkali aj možností zlepšenia tejto situácie a o aktívnej pomoci EUFORU v regióne.


Veliteľ jednotiek EUFOR navštívil dva slovenské LOTyVeliteľ jednotiek EUFOR navštívil dva slovenské LOTy

Autor: EUFOR RCC South, Bosna a Hercegovina , Foto: kpt. Peter Sudimák a nrtm. Miroslav Martinka - Dátum: 03.05.2012
Čítanosť: 10247
Verzia pre tlač

Skočiť na menu