Marcová porada veliteľa brigády


Marcová porada veliteľa brigády

Dňa 27. marca 2012 bola vykonaná porada veliteľa 1. mechanizovanej brigády (1.mb) za účasti hlavných funkcionárov veliteľstva 1.mb, veliteľov podriadených útvarov a jednotiek 1.mb. Porada sa tento mesiac konala vo Výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť (VP VO Lešť) z dôvodu vyvedenia 12. mechanizovaného práporu (12.mpr).

Po úvodnom slove riadiaceho zamestnania zástupcu veliteľa (ZV) 1.mb plukovníka Zoltána IBOŠA vyhodnotil splnenie úloh z predchádzajúcej porady náčelník štábu 1.mb podplukovník Radoslav MAŠLANKA. Následne velitelia podriadených útvarov a jednotiek informovali veliteľa o plnení dôležitých úloh za uplynulé obdobie, o plánovaných úlohách nasledujúceho obdobia a prezentovali požiadavky i limitujúce faktory, ktoré obmedzujú plnenie úloh. Porada pokračovala vyhodnotením plnenia úloh po jednotlivých oblastiach hlavnými funkcionármi veliteľstva 1.mb a vyhodnotením výsledkov monitoringu výcviku veliacim poddôstojníkom 1.mb štábnym nadrotmajstrom Martinom NENDZOM.

V záverečnej časti plukovník IBOŠ poukázal na hlavné nedostatky pri plnení úloh za uplynulé obdobie, vytkol najzávažnejšie chyby najmä v oblasti výcviku, ktoré majú vplyv na jeho efektivitu a vydal úlohy k ich odstráneniu a náprave k požadovanému stavu. Na záver porady ZV 1.mb vydal úlohy do ďalšieho obdobia.

Po porade plukovník IBOŠ vykonal veliteľskú inšpekciu výcviku vyvedených jednotiek 12.mpr.


Marcová porada veliteľa brigády

Autor: npor. Ing. Ľubomír KRIVÁNIK , Foto: npor. Ing. Ľubomír KRIVÁNIK - Dátum: 27.03.2012
Čítanosť: 10009
Verzia pre tlač

Skočiť na menu