Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie Veliteľa 11. mechanizovaného práporu


Veliteľské zhromaždenie Veliteľa 11. mechanizovaného práporu
Dňa 27. februára 2012 prebehlo u 11. mechanizovaného práporu (11.mpr) veliteľské zhromaždenie Veliteľa 11.mpr, ktoré bolo zamerané na vyhodnotenie splnenia úloh a priorít vo výcvikovom roku 2011, objasnenie spôsobu plnenia cieľov v roku 2012 ako aj na ďalšie kľúčové oblasti spojené s činnosťou práporu.
Zamestnanie bolo vykonané za účasti všetkých kľúčových funkcionárov 11.mpr ako náčelníkov oddelení veliteľstva a štábu (VaŠ), veliteľov rôt, čiat a družstiev jednotiek 11.mpr za riadenia zástupcu veliteľa (ZV) 11.mpr majora Alexandra SCHOBERA. Na veliteľskom zhromaždení bol prítomný aj náčelník štábu 1. Mechanizovanej brigády Topoľčany podplukovník Radoslav MAŠLANKA. V úvode zhromaždenia major SCHOBER privítal všetkých prítomných a po úvodnom slove prezentovali náčelníci oddelení VaŠ po jednotlivých oblastiach spôsob akým boli plnené úlohy v predchádzajúcom výcvikovom roku, ako aj problémy a nedostatky s ktorými sa prápor stretával . Taktiež boli náčelníkom operačného oddelenia kapitánom Vladimírom MOŠKOM rozobraté a vyhodnotené skúsenosti z pôsobenia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, v rámci ktorého pôsobili príslušníci 11.mpr v operácií ISAF Afganistan. Podplukovník MAŠLANKA vo svojom vystúpení zdôraznil a poukázal na smerovanie a ciele ktoré sú pred Martinský prápor postavené v nastávajúcom období, a taktiež vyčlenil priestor na diskusiu s účastníkmi zhromaždenia. V nasledujúcej časti zamestnanie pokračovalo praktickými ukážkami, kde bola vykonaná činnosť družstva pri prechode vozidla nástražným výbušným systémom a následným riešením vzniknutej situácie od zaistenia priestoru až po poskytnutie prvej pomoci zraneným. Ďalšia ukážka bola zameraná na metodicky správne vykonanie prípravy na zamestnanie nasledujúceho dňa, ktorá bola vykonaná v priestoroch roty bojovej podpory (rbp) veliteľom roty rbp kapitánom Rudolfom JANČIM a veliteľmi družstiev jednotky.
Na záver veliteľského zhromaždenia vyhodnotil major SCHOBER zamestnanie a vyzdvihol priority ktoré každý príslušník práporu musí ovládať a plniť v náročnom výcvikovom roku 2012 s obmedzenými zdrojmi a prostriedkami v zmysle hesla: poradovosť, disciplína, výcvik. Význam zamestnaní veliteľských zhromaždení je v bilancovaní dosiahnutých cieľov, v stanovení a spresnení spôsobu plnenia úloh v budúcom období ako aj v upozornení na vzniknuté nedostatky a problémy, aby prápor svojou činnosťou naplnil očakávania, ktoré sú naň kladené.   

Veliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mprVeliteľské zhromaždenie 11.mpr

Autor: SD 11.mpr - npor. Ing. Marián SMOLKA - Dátum: 28.02.2012
Čítanosť: 12902
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share