Kariéra a odborné vzdelávanie


Tvoja kariéra profesionálneho vojaka je úzko spätá aj s neustálym vzdelávaním a výcvikom. Začínaš spravidla deväťtýždňovým výcvikom v Prápore výcviku v Martine - Základný vojenský výcvik. Po jej úspešnom absolvovaní nastúpiš ako vojak 2. stupňa do konkrétneho útvaru Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem náročného výcviku profesionálnych vojakov je ich ďalšia kariéra a odborné vzdelávanie zabezpečované v kariérnych a odborných kurzoch.


Svoje schopnosti budeš ďalej zlepšovať nielen vďaka vojenského výcviku, ale aj vzdelávania, A to v jednej z troch odborných výcvikových škôl v Martine, Košiciach a Liptovskom Mikuláši. Svoje schopnosti si profesionálni vojaci dopĺňajú aj vďaka kurzom v Poddôstojníckej akadémii Martin a vo výcvikovom priestore Mokraď.


Vysokoškolské vzdelávanie a prípravu budúcich dôstojníkov má na starosti Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Počas trojročného bakalárskeho štúdia sa tam pripravujú budúci velitelia – dôstojníci. Do útvarov nastúpiš v hodnosti poručík.


Ak si skončil civilnú vysokú školu, tvoja cesta k profesionálom vedie po ukončení deväťtýždňového základného vojenského výcviku v Prápore výcviku v Martine cez štvormesačný dôstojnícky kurz v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.


Ak chceš byť povýšený, musíš sa sústrediť nielen na vzdelávanie prostredníctvom odborných škôl. Potrebuješ skúsenosti napríklad z pôsobenia v zahraničných operáciách, absolvovať kariérne či jazykové kurzy a podobne.


Výcvik a kurzy sú zabezpečované:

 

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martine

 • základný vojenský výcvik čakateľov
 • vstupný odborný výcvik profesionálnych vojakov
 • ďalší odborný výcvik formou špecializačných kurzov
 • výcvik a vzdelávanie profesionálnych poddôstojníkov
 • príprava kľúčového personálu vysielaného do vojenských operácií

Akadémiou ozbrojených síl SR V Liptovskom Mikuláši - centrum vzdelávania

 • vyšší veliteľsko-štábny kurz [VVŠK]
 • základný veliteľsko-štábny kurz [ZVŠK]
 • medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov [ISOC]
 • vstupný odborný dôstojnícky kurz [VODK]
 • dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl [DKAVŠ]
 • práporčícky kurz [PrK]
 • krátkodobé odborné kurzy [KOK] 


Skočiť na menu