Pozemné sily


Sú najväčšou a najpočetnejšou časťou Ozbrojených síl SR. Ich poslaním je chrániť bezpečnosť a životné záujmy Slovenska. Sú zložené, vybavené a rozmiestnené tak, aby čo najefektívnejšie zasiahli v prípade vojenských aj nevojenských ohrození. A to nielen doma, ale aj v zahraničí. Profesionáli z pozemných síl pôsobia v spoločných mnohonárodných vojenských, humanitárnych a mierových operáciách aj v zahraničí.
Pozemné sily sa členia na sily okamžitej reakcie, sily rýchlej reakcie a hlavné obranné sily.  
 
Centrom pozemných síl je Trenčín.  

 

Štruktúra pozemných síl:

Pozemné sily

  

Skočiť na menu