Ozbrojené sily SR


Čo najefektívnejšia obrana záujmov Slovenska a jeho spojencov pred akýmkoľvek ohrozením. Také je a vždy bude poslanie Ozbrojených síl SR. Ich príslušníci totiž zasahujú v celom spektre vojenských aj nevojenských ohrození. Hovoríme nielen o globálnych konfliktoch, ale aj novodobých výzvach. Terorizmus, humanitárne katastrofy, živelné pohromy, ochrana strategických objektov, bojové nasadenie pri obrane hodnôt demokracie kdekoľvek vo svete. To je len zlomok reálnych situácií, ktoré riešia vojenskí profesionáli. Sú pripravení vďaka širokospektrálnemu výcviku. Ten začína prípravou na bojovú činnosť a končí napríklad nácvikom pomoci pri živelných pohromách.

Slovenské ozbrojené sily tvoria dva druhy vojsk. Sú to pozemné sily a vzdušné sily. Vďaka kolektívnym bezpečnostným zárukám Severoatlantickej aliancie sme mohli znížiť počty vojakov a vybudovať kvalitnejšiu, lepšie vyzbrojenú a efektívnejšiu profesionálnu armádu. Prechádzame od veľkej armády pripravenej zasiahnuť v prípade globálneho konfliktu medzi svetovými mocnosťami k budovaniu síce menšieho, avšak mobilného vojska pripraveného brániť našu krajinu, jej občanov a ich záujmy aj za hranicami Slovenska.

Ozbrojené sily prechádzajú rozsiahlou reformou, ktorá mení ich charakter. Prispôsobujú sa výzvam 21. storočia.

Sme v klube najlepších. Členstvom v NATO sa Slovensko stalo súčasťou najsilnejšej politickej a vojenskej aliancie na svete.
Ozbrojené sily SR preto majú možnosť - a aj povinnosť - porovnávať sa s najlepšími.

Byť najlepší z najlepších za každých okolností, o to sa snažia príslušníci ozbrojených síl.


Šancu máš aj ty! Čakáme možno práve na teba! Pridaj sa k nám!

pozemné sily

vzdušné sily

zahraničné operácie

Skočiť na menu