30. zasadanie expertného panelu FWSVS COMEDS NATO na Slovensku


30. zasadanie expertného panelu FWSVS COMEDS NATO na Slovensku

V dňoch 6. - 8. septembra 2011 sa v Bratislave uskutočnilo 30. zasadanie expertného panelu zaoberajúceho sa bezpečnosťou potravín a vody a veterinárnou podporou náčelníkov zdravotníckych služieb NATO „Food, Water, Safety Veterinaty Support Expert Panel (FWSVS EP) COMEDS NATO“.

Na tomto pracovnom zasadnutí odborníkov sa prejednávala štandardizácia v oblasti potravinovej bezpečnosti, zabezpečovania vody, nasadzovania služobných zvierat a veterinárnych služieb. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia 21 krajín NATO a Partnerstva za mier (PfP), ako aj zástupcovia z NAMSA, SHAPE, ACT a FAPC.

Tohtoročnú konferenciu otvoril náčelník Štábu pre operácie GŠ OS SR generálmajor Miroslav Kocian a za ozbrojené sily SR sa jednania zúčastnili podplukovník MVDr. Jozef Németh a kapitán MVDr. Tomáš Molčányi. Organizáciou pracovného zasadania, ktoré sa koná pravidelne jedenkrát ročne, sú poverované členské krajiny na rotačnom princípe. Slovenská republika sa stala hostiteľskou krajinou po prvý krát. Všetky plánované body rokovania boli prediskutované, pričom najväčšia diskusia sa rozvinula v otázke nasadzovania služobných psov v operácii ISAF, kde operačná potreba niekoľko násobne prevyšuje reálne možnosti. Po prvý krát sa rokovania expertného panelu zúčastnili aj príslušníci veterinárnej služby ozbrojených síl Srbskej federácie a počas rokovania bol vytvorený časový priestor na separátne bilaterálne slovensko-srbské rokovanie.

Na záver rokovania predseda expertného panelu poďakoval zástupcom Slovenska za vynikajúco zorganizované a pripravené rokovanie.

30. zasadanie expertného panelu FWSVS COMEDS NATO na Slovensku30. zasadanie expertného panelu FWSVS COMEDS NATO na Slovensku30. zasadanie expertného panelu FWSVS COMEDS NATO na Slovensku30. zasadanie expertného panelu FWSVS COMEDS NATO na Slovensku

Autor: OS SR -pplk. MVDr. Jozef Németh , Foto: kpt. Peter Michnica, des. Martin Filander - Dátum: 20.09.2011
Čítanosť: 13903
Verzia pre tlač

Skočiť na menu