Preskocit navigáciu

Nástup mnohonárodného práporu a podpis "Transfer of Authority"


Nástup mnohonárodného práporu a podpis

Cvičenia, ktoré sa premiérovo uskutočňuje na Slovensku ( predchádzajúce cvičenia boli v Poľsku, Českej republike a minulý rok v Chorvátsku) sa zúčastňujú štyri krajiny zoskupené v NATO MNMPBAT (Mnohonárodný Prápor Vojenskej Polície). Poľsko ako vedúca krajina projektu, Česko, Chorvátsko a Slovensko. Celkom 400 osôb sa bude podieľať na plnení úloh cvičenia, spoločne aj s podpornými logistickými jednotkami, ktoré zabezpečujú ubytovanie, stravovanie, muníciu, ošetrovanie techniky, spojenie, výpočtovú a komunikačnú techniku.

Na nástupe cvičiacich jednotiek 13. septembra bol podpísaný dokument o prepodriadenosti národných jednotiek pod spoločné velenie počas cvičenia. Za slovenskú stranu ho podpísal zástupca riaditeľa Vojenskej polície a riaditeľ cvičenia plukovník Vít Gabrhel, za poľskú podplukovník Jacek Kazimierski, za českú plukovník Pavel Fejfar a za chorvátsku podplukovník Tihomir Zebec. V tomto roku je veliteľom mnohonárodného práporu kapitán Chorvátskej vojenskej polície Robert Vorih. Pod jeho velením začal mnohonárodný prápor vojenskej polície NATO plniť hlavnú úlohu cvičenia: Zladiť a precvičiť jednotlivé spôsobilosti NATO MNMPBAT.

NATO MNMPBAT je zložený z národných jednotiek vojenských polícií. Táto jednotka môže podporovať veliteľov na taktickom stupni prostredníctvom vykonávania policajných činností, ktoré sú v súlade s platnými predpismi. Okrem iného ide o zabezpečovanie bezpečnosti prepravy, priestoru, vyšetrovanie zadržiavanie a ďalšie činnosti, ktoré sú uskutočňované v celom spektre vojenských operácií.

V súlade s Implementačnou dohodou môže prápor plniť tieto základné typy úloh: operácie podľa čl. 5 Washingtonskej zmluvy (kolektívna obrana), operácie krízového manažmentu zahŕňajúce, operácie na podporu mieru (Peace Support Operations = PSO),humanitárna pomoc, pomoc pri prírodných pohromách a kalamitách, evakuácia civilného obyvateľstva, vojenská pomoc a podpora civilných štruktúr.

Cvičiaci sú v priebehu cvičenia vybavení aj taktickým simulátorom MILES 2000. Vďaka nemu má riadiaci cvičenia možnosť sledovať taktiku a plnenie úloh jednotlivých udalostí. V rámci CIMIC OPERATION – pomoc a podpora civilných štruktúr, bude precvičená aj úloha riešenia evakuácie Základnej školy v obci Pliešovce. Počas celého cvičenia NATO MNMPBAT využíva priestory Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku (ÚŠZV) MO SR Lešť. Ubytovanie a stravovanie v poľných podmienkach pre cvičiacich sú vyčlenené v Zrubovom tábora Slávia. Cvičenie prebieha aj na špeciálnych výcvikových zariadenia ÚŠZV. Jeho jednotlivé epizódy sa odohrávajú a cvičia na strelecko – taktickom trenažéri Jakub High Rise Bullding Gun, vo výcvikovej osade Jakub Village a budú využité aj priestory strelníc Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku.


Nástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOANástup MNMPBAT a podpis TOA

Autor: MO SR Jozef Žiak , Foto: MO SR Jozef Žiak, LtC Marcin Wiacek, mjr. Luboš Komárek - Dátum: 13.09.2011
Čítanosť: 15066
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share