Preskocit navigáciu

Záver najväčšieho tohtoročného cvičenia v Lešti


Záver najväčšieho tohtoročného cvičenia v Lešti

Štvordňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk s výstižným názvom „Woken Lion 2011“ (Prebúdzajúci sa lev) dnes vyvrcholilo v priestoroch Vojenského priestoru výcvikového obvodu Lešť.

Jednou z hlavných úloh prvého a najväčšieho cvičenia pozemných síl v roku 2011 s ostrou bojovou streľbou bolo preverenie pripravenosti deklarovaných jednotiek NRF 2012 formou previerky CREVAL (Combat Readiness Evaluation) pod dohľadom hodnotiaceho tímu pod vedením plukovníka Martina Michalka, náčelníka odboru operácii Veliteľstva pozemných síl.

Na cvičení sa zúčastnilo viac ako 300 profesionálnych vojakov s 18 kusmi pásovej techniky a 42 kusmi kolesovej techniky. Úlohy tu plnilo aj chemické prieskumné družstvo zo ženijného práporu v Seredi a raketometná čata z Rožňavy. Logistickú podporu prostredníctvom konštruktívnej simulácie na počítačoch poskytli príslušníci národného podporného prvku, vyčlenení z veliteľstva Spoločnej logistickej podpornej skupiny v Trenčíne, z Multifunkčného práporu Hlohovec a Opravárenského práporu Martin.
„Teší ma aktívny prístup príslušníkov levického práporu k cvičeniu a ich veľká snaha splniť čo najlepšie všetky úlohy," povedal o cvičení jeho riadiaci brigádny generál Ivan Hirka.

V závere cvičenia sa museli príslušníci levického mechanizovaného práporu úspešne vysporiadať s rozličnými ohrozeniami základne Riečky. Okrem raketometného, mínometného i pozemného útoku aj s útokom samovražedného atentátnika. Ochrana tábora privolala špeciálnu zásahovú jednotku a až s jej pomocou sa jej podarilo po určitom čase zvládnuť túto situáciu a postupne vytlačiť útočníkov z priestoru brány. Pri potláčaní davu využili aj možnosti obrneného vozidla Aligátor.

Náčelník generálneho štábu generál Bulík prišiel medzi cvičiace jednotky už vo večerných hodinách 8. júna 2011, kedy vykonal brífing s príslušníkmi veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Topoľčany (mb). V rámci brífingu sa zaujímal o všestranné zabezpečenie cvičenia a o plnenie úloh. Spolu s veliteľom pozemných síl OS SR generálmajorom Jánom Salaganičom si prezreli veliace stanovištia a rozvinuté poľné pracoviská. Následne si preveril plnenie úloh cvičiacich jednotiek priamo v poli. Na druhý deň v skorých ranných hodinách za prítomnosti náčelníka generálneho štábu a veliteľa pozemných síl, bola zahájená záverečná etapa cvičenia - bojové streľby deklarovanej jednotky.

Generál Bulík vysoko vyzdvihol úroveň vypracovanej riadiacej dokumentácie, prípravu riadiaceho personálu a najmä vysokú účasť cvičiacich na cvičení. Druhou stranou mince je podľa generála Bulíka dlhodobý problém finančnej podvýživenosti ozbrojených síl, ktorý sa začína vážne prejavovať v stave kolesovej a pásovej techniky a nedostatočnom logistickom a zdravotníckom zabezpečení.
„Najväčšie problémy sú s udržaním prevádzkyschopnosti techniky a nedostatkom spojovacej techniky,“ uviedol generál Ľubomír Bulík.

„Z riadenia a priebehu cvičenia mám veľmi dobrý dojem. Samotné cvičenie je však príkladom nedostatku finančných a ostatných zdrojov v ozbrojených silách. Aj napriek tomu vysoko oceňujem snahu pozemných síl za každú cenu splniť stanovené úlohy,“ povedal náčelník generálneho štábu na margo prítomnosti len jedného práporu.
„Tak prebúdzajúci sa lev - do toho a ďakujem!“ povzbudil na záver návštevy generál Bulík cvičiacich.

Po úspešnej deklarácii budú jednotky v priebehu celého budúceho roka v pohotovosti a budú čakať na prípadné vyzvanie zo strany velenia NATO na plnenie úloh v niektorej z krízových oblastí sveta. Pohotovosť jednotiek v trvaní jedného roka je zmenou oproti predchádzahúcim obdobiam, keď nasaditeľnosť jednotiek trvala 6 mesiacov a následne ju preberala dalšia jednotka NRF.


Na Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenieNa Lešti skončilo najväčšie tohtoročné cvičenie

Autor: OS SR - kpt. Peter Michnica , Foto: PS OS SR - kpt. L. Bušová, npor. G. Škvareninová, MO SR - J. Žiak - Dátum: 09.06.2011
Čítanosť: 15000
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share