5. výročie ekumenickej pastoračnej služby


5. výročie ekumenickej pastoračnej služby

Oslava piateho výročia ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky sa konala 23. marca 2011 pod heslom Bež a bojuj.

Začala sa slávnostnými službami Božími o 15.00 hod. v Malom evanjelickom kostole v Bratislave. V chráme naplnenom do posledného miesta, generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik, uviedol do funkcie nového generálneho duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR mjr. Mgr. Miroslava Táborského.


Slávnosť inštalácie umocnila prítomnosť domácich i zahraničných cirkevných a rezortných zástupcov ministerstiev a silových rezortov. Liturgovali dištriktuálni evanjelickí biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol s predchádzajúcim generálnym duchovným Jaroslavom Balockým.


V zastúpení prezidenta SR prítomných pozdravil vedúci Kancelárie prezidenta SR prof. JUDr. Milan Čič, ktorý vyzdvihol mravno-etický význam náročnej práce duchovných v ozbrojených zložkách a poprial im veľa síl, zdravia a úspechov v duchovnom pôsobení v rezortoch obrany, vnútra a spravodlivosti SR.


Po slávnostnom prijatí hostí spojenom s pohostením, nasledoval hodnotný kultúrny program vo forme večernej slávnostnej akadémie vo Veľkom evanjelickom kostole. V úvodnej časti podujatia zaznela po vystúpení majstra slova Dušana Jamricha pieseň Spevokolu ekumenickej pastoračnej služby Zvony: Pre Krista v boj.


V nasledovnom príhovore generálny duchovný oboznámil publikum s krátkou históriou EPS a pracovníkov duchovnej služby povzbudzoval slovami: Chceme sústrediť našu energiu na konkrétne ciele, aby sme čo najlepšie využili všetky talenty nášho spoločenstva. Chceme nanovo preskúmať, čo je pre nastávajúcu etapu našej existencie najdôležitejšie. Nájsť na tieto výzvy odpovede nebude ľahké, lebo čo od nás očakáva štát a vyžadujú cirkvi, je možné dosiahnuť len s Božou pomocou. My s jeho milosťou a priazňou počítame, i keď si dobre uvedomujeme, že Boh dáva ako chce, lebo jeho vôľa je svätá. Keď však do našej duchovnej práce vložíme nadšenie, môžeme sa spoľahnúť na Jeho milosť a požehnanie.“
Za hostí sa prihovoril Michael Zippel krajinský policajný farár z Durínska.


Renomovaní umelci Dušan Jamrich predniesol báseň O svetskej vrchnosti a organový virtuóz Ján Vladimír Michalko vytvorili osobitý umelecký zážitok pre účastníkov koncertu. Slávnostný program dňa umocnili významné hudobno-vokálne telesá ako Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriána Kokoša a Hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod taktovkou dirigenta Viktora Šuchtera, ktorá si výhradne kvôli výročiu pripravila moderné spracovanie siedmich duchovných piesní. Moderátor večera Ján Juráš predstavil dobročinný charakter podujatia, ktorého výnos 416 € bol venovaný Nadácií Výskum rakoviny.


5. výročie ekumenickej pastoračnej služby5. výročie ekumenickej pastoračnej služby5. výročie ekumenickej pastoračnej služby5. výročie ekumenickej pastoračnej služby

Autor: Ján Ondrejčin , Foto: Peter Frolo - Dátum: 25.03.2011
Čítanosť: 20061
Verzia pre tlač

Skočiť na menu