Preskocit navigáciu

Konferencia zameraná na východiská pri plnení úloh roka 2011 - avízo


Konferencia zameraná na východiská pri plnení úloh roka 2011 - avízo
Na určenie východísk, priorít a z nich vyplývajúcich rozhodujúcich úloh v budúcom výcvikovom roku je zameraná konferencia, ktorú organizuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR vo štvrtok 2. decembra v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
 
Počas konferencie budú vybraní funkcionári generálneho štábu a ozbrojených síl v  panelových diskusiách hovoriť o konkrétnych rozhodujúcich úlohách, ktoré vyplývajú z navrhovaných zámerov.
 
Výsledkom diskusií budú výstupy v podobe náčrtu Zámeru plnenia úloh vo VR 2011 po jednotlivých prioritách, predbežného plánu prípravy a rotácie jednotlivých príspevkov do operácií medzinárodného krízového manažmentu vrátane plánovaných zmien mandátu. Výsledkom budú aj hlavné opatrenia a predpokladaný cieľový stav dosiahnutých spôsobilostí v rámci plnenia rozhodujúcich úloh v oblasti vojenského letectva a predbežný návrh hlavných úloh a opatrení, ktoré je nutné prijať a plniť pre zabezpečenie splnenia cieľov a záväzkov.
 
Závery konferencie by mali vytvoriť predpoklady na kvalitné spracovanie hlavných plánovacích dokumentov na Výcvikový rok 2011 a zabezpečiť maximálne účelné použitie pridelených zdrojov pre splnenie rozhodujúcich úloh s minimálnym dopadom krátenia rozpočtu na spôsobilosti ozbrojených síl SR.


Autor: hovorca ozbrojených síl SR - Dátum: 30.11.2010
Čítanosť: 18206
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share