Preskocit navigáciu

Odborná príprava Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany


Odborná príprava Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany Dňa 28. októbra 2010 v čase od 09.30 hod. do 13.00 hod. zorganizovalo Oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany ďalšie zo série špecializovaných zamestnaní (napr. v minulosti so spol. Microsoft Corporation, USA, s Colným úradom SR Bratislava a pod.), ktoré reflektovalo požiadavky vyšetrovacej praxe v týchto oblastiach :

• spôsoby topografického a fotografického dokumentovania environmentálnej kriminality - zameranie na prečiny porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 2 Trestného zákona (nelegálna jazda do lesa motorovým vozidlom)
• špecifiká dokazovania realizovaného prípadu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Trestného zákona - utrpenie ťažkej ujmy na zdraví u profesionálnej vojačky počas vojenského výsadkového výcviku
• procesný a kriminalistiko-taktický postup v rámci inštitútu domovej prehliadky a prehliadky iných priestorov – zameranie na realizované prípady dokumentovania zistených dôkazov, ktoré neboli pôvodne predmetom prehliadky a vyšetrovania
• možnosti obmedzovania osobnej slobody v rámci trestného konania – zameranie na správny procesný postup a vyhotovovanie príslušnej písomnej dokumentácie
• osobitosti dokazovania úspešne ukončeného prípadu prečinu porušovanie autorského práva podľa § 283 ods. 1 Trestného zákona, kde bolo zaistených viac ako 680 diel a ustálených 12 poškodených subjektov z rôznych krajín sveta (USA, Japonsko, Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Česká republika).

Odborného výkladu a ukážok sa zúčastnilo 13 príslušníkov oddelenia, pričom pôvodne pozvaní príslušníci Odboru skráteného vyšetrovania ÚJKaP OR PZ SR Topoľčany sa zamestnania nemohli zúčastniť z dôvodu plnenia operatívnych úloh.


Autor: uvp to , Foto: uvp to - Dátum: 28.10.2010
Čítanosť: 23611
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share