Výmena zástupcu veliteľa V zboru USA v Európe


Výmena zástupcu veliteľa V zboru USA v Európe

V dňoch 10.-11. mája prebieha zahraničná návšteva v SR odchádzajúceho a nového zástupcu veliteľa V zboru USA v Európe. Návštevu prijal ZNGŠ-NŠ genmjr. Peter Babiar v priestoroch Generálneho štábu OS SR. V poobedňajších hodinách prebehlo stretnutie v priestoroch výstaviska Incheba s veliteľom pozemných síl generálmajorom Ivanom Pachom.

Veliteľ pozemných síl poďakoval odchádzajúcemu zástupcovi V zboru generálmajorovi Matthew J. Van Wagenenovi za doterajšiu kooperáciu a poprial veľa úspechov v novej funkcii. Novoustanovenému zástupcovi brigádnemu generálovi David B. Womackovi predstavil hlavné úlohy a poslanie pozemných síl, vyjadril presvedčenie v pokračovaní a posilnení bilaterálnej spolupráce medzi pozemnými silami a V zborom v nadchádzajúcom období ako aj hlavné línie úsilia Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku.

Zahraničná návšteva pokračuje 11. mája v Centre výcviku Lešť, kde brigádneho generála Womacka privíta zástupca veliteľa pozemných síl brigádny generál Ivan Balog, ktorý v súčasnosti zabezpečuje úlohy v súvislosti s vykonaním cvičenia Slovenský štít 2022.


Výmena zástupcu veliteľa V zboru USA v Európe

Autor: sekretariát VePS , Foto: sekretariát VePS - Dátum: 10.05.2022
Čítanosť: 2135
Verzia pre tlač

Skočiť na menu