Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6


Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6 Dňa 25. apríla 2022 nastúpilo do Poddôstojníckeho kurzu OR-6 (prezenčná časť) 59 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR. Absolventi úspešne absolvovali náročné etapy výcviku, či už v príprave v učebniach, ale aj vo výcvikovom priestore. Cieľom kurzu bolo pripraviť profesionálnych vojakov na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti „rotný“ s dôrazom hlavne na rozvoj „vodcu“ a jeho vodcovských kompetencií. Absolventi kurzu boli preverení z oblastí Vojenského vodcovstva, Metodiky vedenia vojenského výcviku a Komunikačných schopností. Výcvik bol založený na filozofii „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“. To sa aj podarilo splniť pod vedením staršieho inštruktora výcviku nadrotmajstra Róberta Cebuľu, inštruktorov výcviku nadrotmajstra Stanislava Karaffu, nadrotmajstra Vladislava Turiaka, rotmajstra Milana Kučeríka, rotmajstra Romana Žifčáka a rotmajstra Michala Hetteša. Ukončenie kurzu bolo vykonané 6. mája za prítomnosti hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka, veliaceho poddôstojníka Základne výcviku a mobilizačného doplňovania štábneho nadrotmajstra Miroslava Dulaja, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Michala Zelenáka, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. „VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME.“

fotofotofotofotofoto1

Autor: Poddôstojnícka akadémia , Foto: Poddôstojnícka akadémia - Dátum: 12.05.2022
Čítanosť: 1671
Verzia pre tlač

Skočiť na menu