Preskocit navigáciu

SABER STRIKE 2022


SABER STRIKE 2022 V dňoch 1.3. až 14.3.2022 sa v priestoroch CV Lešť uskutočnilo medzinárodné cvičenie SABER STRIKE 2022. Cieľom cvičenia bolo precvičiť medzinárodnú spoluprácu jednotiek OSSR a US počas vedenia ofenzívnych a defenzívnych aktivít v zimnom období. Za ozbrojené sily Slovenskej republiky tieto úlohy plnil 22. mechanizovaný prápor Michalovce, ktorý bol zaradený do zostavy 2 CR Amerických síl. Príslušníci veliteľstva a štábu precvičovali plánovanie a riadenie operácií za odborného dohľadu amerických partnerov. Plánovanie operácií prebiehalo v anglickom jazyku, zvýšilo interoperabilitu 22.mpr s aliančným partnerom a preverilo funkčnosť nastavených stálych operačných postupov. Po obdŕžaní rozkazu, mechanizované jednotky vykonali zaujatie stanovených priestorov s následným vykonaním podmienok na prechod spojeneckých jednotiek cez vlastné postavenia. S vývojom situácie nasledovalo stiahnutie jednotiek do výhodnejších postavení a vybudovanie obrany za podpory ženijnej čaty. Po úspešnom odrazení útoku protivníka nasledovalo vykonanie protiútoku s cieľom vytlačiť protivníka za hranice prideleného priestoru operácie. Celá operácia mechanizovaných jednotiek bola podporovaná prvkami bojovej podpory a bojového zabezpečenia. Nechýbala ani spravodajská podpora, ktorá bola zabezpečená prieskumnou čatou a tímom bezpilotných prostriedkov (UAV). Náročné poveternostné podmienky a nepretržitá intenzita plnenia úloh počas 8 dní, vytvorili podmienky približujúce sa reálnemu bojovému nasadeniu a preverila pripravenosť jednotlivcov na plnenie nepretržitých úloh v zimnom prostredí. Aj napriek vysokej náročnosti cvičenia, príslušníci 22.mechanizovaného práporu splnili všetky stanovené úlohy na veľmi vysokej úrovni. Nadobudnuté skúsenosti z cvičenia SABER STRIKE budú prínosom pre každého profesionálneho vojaka v nasledujúcej príprave do NRI a pôsobenia v medzinárodnom prostredí.

SABER STRIKE 2022SABER STRIKE 2022SABER STRIKE 2022SABER STRIKE 2022

Autor: npor. Ing. Ľuboš PUŠKÁR , Foto: 22.mpr - Dátum: 25.03.2022
Čítanosť: 2090
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share