Prvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechanizovanej brigády v posádke Rožňave


Prvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechanizovanej brigády v posádke Rožňave

Dňa 25.novembra sa v priestoroch Delostreleckých kasární v Rožňave uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa 54. raketometného oddielu podplukovníka Jána Hrica za prítomnosti veliteľa 1.mechanizovanej brigády (ďalej len 1.mb) brigádneho generála Alexandra Kollárika.

Program veliteľského zhromaždenia bol rozdelený na dve časti. Počas prvej praktickej časti sa účastníci veliteľského zhromaždenia oboznámili s ukážkami odovzdania a prevzatia vozidla RM vz.70/85 MODULAR do opravy a následne bola pripravená ukážka praktickej činnosti počas kontroly zbraní v spoločnom sklade zbraní vrátane dokumentácie.

V druhej časti – teoretickej, bolo realizované vyhodnotenie splnenia úloh vo výcvikovom roku 2021 a zároveň boli účastníkom zhromaždenia objasnené ciele a rozhodujúce úlohy oddielu vo výcvikovom cykle 2022-2023. Okrem vyhodnotenie splnenia úloh sa veliteľ oddielu podplukovník Ján Hric poďakoval všetkým profesionálnym vojakom a zamestnancom  za kvalitné a spoľahlivé splnenie úloh. Zároveň uviedol: „Moja vďaka patrí všetkým tým, ktorí pozitívne a so cťou pristupovali k svojim služobným a pracovným povinnostiam a úlohám a splnili ich zodpovedne, svedomito, spoľahlivo a včas“. Na záver poďakoval všetkým náčelníkom a veliteľom jednotiek za ich riadiacu a kontrolnú činnosť a za aktívnu motiváciu všetkých svojich podriadených.

Slová veliteľa oddielu potvrdil počas svojho vystúpenia aj veliteľ 1.mb brigádny generál Alexander Kollárik, ktorý počas svojej prvej oficiálnej návštevy v posádke Rožňava, zúčastneným profesionálnym vojakom adresoval taktiež pochvalné slová a poďakovanie za doterajšiu prácu a zaželal mnoho síl a entuziazmu k plneniu ďalších úloh. Vyjadril presvedčenie, že aj napriek náročným úlohám, ktoré pred oddielom stoja, splnia čo najlepším spôsobom.

Súčasťou programu bolo aj slávnostné povýšenie pätnástich príslušníkov 54. raketometného oddielu, ako aj slávnostné odovzdanie certifikátu a pamätnej mince veliteľa 1. mb najlepšiemu príslušníkovi oddielu v hodnostnom zbore mužstva, ktorým sa vo výcvikovom roku 2021 stal príslušník delostreleckej prieskumnej batérie desiatnik Pavol Gere.

Počas svojej návštevy si veliteľ brigády prehliadol priestory jednotiek 54. raketometného oddielu a práporu radiačnej chemickej a biologickej ochrany so zameraním na problematické oblasti infraštruktúry. Záver svojej oficiálnej návštevy brigádny generál Alexander Kollárik potvrdil svojím zápisom do útvarových kroník oboch útvarov.


Prvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechnizovanej brigády v posádke RožňavePrvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechnizovanej brigády v posádke RožňavePrvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechnizovanej brigády v posádke RožňavePrvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechnizovanej brigády v posádke RožňavePrvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechnizovanej brigády v posádke RožňavePrvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechnizovanej brigády v posádke RožňavePrvá oficiálna návšteva veliteľa 1.mechnizovanej brigády v posádke Rožňave

Autor: 54.rmo, Ve1.mb , Foto: 54.rmo, Ve1.mb - Dátum: 25.11.2021
Čítanosť: 2562
Verzia pre tlač

Skočiť na menu