Preskocit navigáciu

Vojenskí policajti sa zdokonaľovali v oblasti vyšetrovania extrémizmu a radikalizmu


Vojenskí policajti sa zdokonaľovali v oblasti vyšetrovania extrémizmu a radikalizmu

Oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície nadviazalo súčinnosť s Protiteroristickou centrálou Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR. Dôvodom bola novo vzniknutá Koncepcia boja proti extrémizmu a radikalizmu do roku 2024, pričom Vojenská polícia plní úlohy, ktoré z nej vyplývajú.
Dňa 15. apríla 2021 sa priestoroch Vojenskej polície Trenčín uskutočnilo - v online forme - odborné vzdelávanie vybraných príslušníkov Vojenskej polície za účelom zvýšenia ich odbornosti na úseku extrémizmu a radikalizmu. Zamestnania sa zúčastnili príslušníci Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti spolu s vyšetrovateľmi Odboru policajného výkonu Bratislava, Prešov a príslušník Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek.
V rámci vzdelávania so svojimi odbornými príspevkami vystúpili odborníci v oblasti vyšetrovania a odhaľovania extrémistických trestných činov, ktorí prítomných vojenských policajtov oboznámili so svojou pôsobnosťou, odbornými činnosťami a na konkrétnych príkladoch z praxe poukázali na nedostatky, s ktorými sa v rámci svojej odbornej praxe pri odhaľovaní a vyšetrovaní stretávajú.
Aktívna účasť príslušníkov Vojenskej polície, ako aj samotná výmena informácií a poznatkov s orgánmi činnými v trestnom konaní je pre príslušníkov Vojenskej polície veľkým prínosom. Dúfame, že táto spolupráca sa bude v budúcnosti aj naďalej rozvíjať.Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 20.04.2021
Čítanosť: 839
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share