Veľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na Cypre


Veľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na Cypre

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejší sviatok kresťanov, počas ktorého si pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Dátum Veľkej noci sa odvíja od prvej nedeli po prvom jarnom splne mesiaca po jarnom slnovrate. V tomto roku sme ich oslávili od 1. apríla do 5. apríla.
Veľkonočné sviatky majú predovšetkým kresťanský rozmer. U prvých kresťanov sa Veľká noc slávila v čase, keď prebiehali židovské jarné sviatky pésah (obchádzanie). Židia si v tomto čase pripomínajú svoje oslobodenie z egyptského zajatia.
Veľký týždeň, začali vojaci v mierovej operácii UNFICYP sláviť obradmi Kvetnej nedele. Tento deň pripomína slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema. Pod vedením vojenského kaplána kapitána Pavla Lukáča začala svätá omša požehnaním ratolestí pri vchode do kaplnky v kempe gen. M. R. Štefánika vo Famaguste. Kvetná nedeľa je nazývaná aj Palmovou nedeľou. A toto pomenovanie platí viac na Cypre, kde sa naozaj požehnávali palmové ratolesti, tak ako je to spomenuté vo Svätom písme: „Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!““ (evanjelium podľa Jána 12, 13)
Štvrtok 1. apríla, na Zelený štvrtok sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie. Pri večernej bohoslužbe si vojaci pripomenuli spomienku ustanovenia sviatosti oltárnej a sviatosti kňazstva. V tento deň sa v katolíckej cirkvi slávia sväté omše na pamiatku poslednej večere Ježiša s jeho učeníkmi.
Veľkonočné trojdnie pokračovalo slávením obradov Veľkého piatku, ktorý tu na Cypre bol pracovným dňom. Veľký piatok je spomienka na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. Tak ako nikde na svete sa v tento deň neslúži omša, kostoly sú bez výzdoby a oltáre bez obrusov, tak to bolo aj v kaplnke sv. Cyrila a Metoda v kempe CGS vo Famaguste. Pri obradoch, ktoré začali o 17:00 miestneho času Počas obradov sa čítali Pašie – zvesť o umučení a smrti Ježiša Krista. Následne si vojaci uctili kríž, ktorý nám pripravili naši ženisti. V tento deň sme sa postili od mäsitých pokrmov k čomu aj naši kuchári prispôsobili jedálny lístok.
Nasledujúci deň sme vo večerných hodinách začali sláviť Bielu sobotu. Podľa kresťanskej tradície je to deň hrobového odpočinku Ježiša. Počas celého dňa mali vojaci príležitosť pokloniť a pomodliť pri kríži v kaplnke. Vo večerných hodinách (19:00 miestneho času) sme začali sláviť vigíliu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Obrady začal kaplán sláviť požehnaním ohňa a Veľkonočnej sviece pred kaplnkou. Svätá omša sa skončila radosťou z Pánovho vzkriesenia. Počas Veľkonočnej vigílie sa znovu rozozvučali aj zvony na zvonici pri kaplnke vo Famaguste, ktoré od štvrtka večera mlčali.
Veľkonočná nedeľa je radostným sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Najstarší a najväčší sviatok liturgického roka vo všetkých kresťanských cirkvách sa slávi v prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Vojenský kaplán v túto nedeľu odslúžil slávnostnú omšu vojakom v Nikózii v kaplnke sv. Barnabáša, vo Famaguste v kaplnke sv. Cyrila a Metoda a vojakom vo Varoshi – v meste duchov.
Všetky tieto obrady sme vysielali on-line cez službu YouTube, aby sme sa na Veľkonočných sláveniach spojili so všetkými vojakmi a vojačkami SLOVCON Sektora 4 na ostrove. Záznam obradov si môžete stále pozrieť. Chcem sa veľmi poďakovať všetkým vojakom a vojačkám, ktorí mi svojím prístupom pomáhali pri týchto slávnostiach, a tak prispeli k tomu aby sme tieto sviatky prežili ako rodina, v ,,rodinnom“ duchu.
Záverom slávenia Veľkej noci bol Veľkonočný pondelok. Pre vojakov a vojačky v operácii UNFICYP na Cypre znovu pracovný deň. Ale pre nás aj znovu významný. Podľa tradície dievčatá túžili po čo najvyššom počte šibačov a oblievačov, pretože verili, že po vyšibaní budú svieže, zdravé a opeknejú. Predsa sa naše vojačky tohto dňa trochu obávali, pretože sa pred vojakmi schovávali. Ale predsa boli na tento Veľkonočný pondelok pripravené, pretože pre každého mali čokoládovú výslužku. Prvé oblievanie bolo v skorých ranných hodinách, ešte pred budíčkom, kedy dievčatá prekvapil veliteľ kontingentu podplukovník Ján Hric s ďalšími vojakmi. No a následne oblievačka v prekvapivých momentoch pokračovala počas plnenia pracovných a operačných úloh až do obedňajších hodín. Dokonca sa pridal aj padre, od ktorého ženy očakávali viac voňavky ako vody.


Veľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na CypreVeľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na CypreVeľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na CypreVeľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na CypreVeľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na Cypre 2Veľkonočné sviatky v operácii UNFICYP na Cypre 2

Autor: SLOVCON UNFICYP , Foto: autor - Dátum: 08.04.2021
Čítanosť: 2724
Verzia pre tlač

Skočiť na menu