Preskocit navigáciu

Webinár – Vojenská polícia v hybridnej vojne


Webinár – Vojenská polícia v hybridnej vojne

Boj proti hybridným hrozbám je jednou z hlavných priorít NATO. Udalosti vo východnej časti Európy, ale aj na celom svete vyvolali presvedčenie Aliancie dať prioritu zdokonaľovaniu boja proti zmiešaným nelineárnym vojnovým praktikám.
Centrum výnimočnosti vojenskej polície NATO (MP COE) v spolupráci s Ukrajinskou právnou a poriadkovou službou (MLOS) ponúklo možnosť vykonať webinár na tému “Vojenská polícia v hybridnej vojne” (MP in HW), ktorý sa uskutočnil 15. októbra 2020.
Účastníci webináru mohli čerpať zo skúseností expertov z Kanady, Fínska, Slovenska, Ukrajiny, ako aj veliteľstva NATO a Provost Marshal Office (PMO) v Belgicku. Súčasťou webináru bol aj veľký počet účastníkov z krajín NATO a krajín partnerstva za mier (PfP).
Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť vďaka výraznému zapojeniu spomenutých expertov, t.j. poskytnúť príslušníkom vojenských polícií krajín NATO a PfP príležitosť preskúmať konkrétne taktické otázky, ktoré sú predmetom záujmu vojenskej polície v súvislosti s hybridnou vojnou.
Účastníci webináru dostali príležitosť zapojiť sa do série hlavných prednášok, ako napríklad:
− Hybrid Warfare - špecifický štýl vedenia hybridnej vojny - Hybrid COE Expert (FIN),
− závery z medzinárodnej konferencie “Vojenská polícia v hybridných vojnách” – vedúci oddelenia krízového manažmentu, MP (SVK),
− podstata hybridnej vojny na Ukrajine a zapojenie vojenskej polície - veliteľ hlavného riaditeľstva MLOS (UKR).
Účastníci webináru boli formou rozsiahlej panelovej diskusie oboznámení so skúsenosťami Ukrajiny a NATO s bojom proti počiatočným hybridným útokom, odolnosťou proti informačným operáciám a ochranou civilistov.
Vďaka spoločnému úsiliu a zapojeniu širokej komunity vojenskej polície sa webinár stal hodnotným pre všetkých účastníkov. Poďakovanie v mene riaditeľa NATO MP COE, plk. Mirosława ŁABĘCKI patrí aj nášmu príslušníkovi mjr. Jozefovi ŠOLTÝSOVI za jeho vyvinutú aktivitu počas webináru, za spoľahlivosť, za nepretržitú vôľu zdieľať svoje nadobudnuté vedomosti ako prednášajúci účastník a tak isto ako člen diskusného panela, ktorého prístup je na vysokej profesionálnej úrovni.
Webinár je výzvou pre Vojenskú políciu a nás všetkých – ako sa vysporiadať s hrozbami hybridnej hrozby a aká je naša úloha v celoštátnom úsilí.

Všetky dôležité informácie z tejto online udalosti budú analyzované a následne prezentované na stránkach http://llportal.mpcoe.org.


Webinár – Vojenská polícia v hybridnej vojne

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 20.10.2020
Čítanosť: 2511
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share