Prevzatie velenia pozemných síl


Prevzatie velenia pozemných síl V priestoroch Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne sa 2. septembra 2020 uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti prevzatia velenia pozemných síl. Nástupu sa zúčastnili náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, hlavný poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Marcel Kaniak, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček ako i velitelia jednotlivých útvarov spadajúcich do posádky Trenčín, hlavní funkcionári veliteľstva pozemných síl a velitelia podriadených zväzkov a útvarov pozemných síl. Po podaní hlásenia, pozdravení prítomných profesionálnych vojakov náčelníkom Generálneho štábu a odznení štátnej hymny SR nasledovalo prečítanie personálneho rozkazu Riaditeľa personálneho úradu vo veci ustanovenia brigádneho generála Ivana Pacha do funkcie veliteľa pozemných síl. Po prečítaní personálneho rozkazu so svojimi príhovormi vystúpili generál Zmeko a nový veliteľ pozemných síl brigádny generál Pach. Generál Zmeko vo svojom vystúpení zdôraznil význam funkcie veliteľa pozemných síl ako i napredovanie celých pozemných síl či už v oblasti výučby, výcviku, modernizácie, ich vzťahu k občanom SR v rámci domáceho krízového manažmentu ako ich samotného poslania. Brigádny generál Pach vo svojom vystúpení poďakoval náčelníkovi Generálneho štábu za jeho úprimné slová, dôveru a prijal tak veľkú výzvu, ktorá je pred neho postavená v podaní velenia pozemným silám. Po štúdiu na Vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici a Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove (Česká republika), profesionálna kariéra brigádneho generála Pacha začala 1. januára 1984, kedy bol prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania. Jeho bohatá vojenská kariéra bola predovšetkým spätá so štyrmi posádkami, a to Podbořany (Česká republika), Prešov, Trenčín a Bratislava. Brigádny generál Pach počas svojej kariéry vykonával viaceré veliteľské a riadiace funkcie, prevažne späté s tankovým vojskom, generálnym štábom, pozemnými silami a zahraničím. Brigádny generál Pach absolvoval aj medzinárodné zahraničné kurzy a veliteľské funkcie ako orientačný kurz štábnych dôstojníkov v Ypenburgu (Holandsko), špeciálnu jazykovú prípravu a interné štúdium vo Fort Leavenworth (Kansas, USA), plnenie úloh v spojeneckom veliteľstve pre transformáciu NATO zastúpené v Bydgoszci (Poľsko) a v neposlednom rade ako náčelník vojenského štábu NATO v Brunssume (Holandsko).

FotoFotoFotoFotoFoto 2Foto 2

Autor: Sek vel.PS - Dátum: 02.09.2020
Čítanosť: 4521
Verzia pre tlač

Skočiť na menu