Preskocit navigáciu

Oddelenie výchovných a kultúrnych činností


Ing. Matyaš
Ing. František MATYÁŠ, PhD.
vedúci oddelenia výchovných a kultúrnych činností
Narodil sa 5. júna 1959, Fiľakovo, okr. Lučenec.
ženatý, otec jedného syna.
 

VZDELANIE: 

 

1965 – 1974

Základná deväťročná škola Fiľakovo

1974 – 1978

Vojenská stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom

1978 – 1982

Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš

1993 – 1998

Doktorandské štúdium AOS Liptovský Mikuláš

2005

Kurz odbornej spôsobilosti elektrotechnikov. AOS Liptovský Mikuláš

2006

Kurz skúšobného komisára, počítačových zručností ECDL. SIS Bratislava

2007

Kurz skúšobného komisára, mäkkých zručností EcoC. Cytotrade Bratislava

2008

Kurz lektora vzdelávania dospelých AIVD. AIVD Bratislava

 

VYKONÁVANÉ FUNKCIE:

 

1982 – 1983

veliteľ spojovacej jednotky VÚ 9967 Beroun (ČR)

1983 – 2004

asistent, odborný asistent Katedry organizácie spojenia VVTŠ a VA Liptovský Mikuláš

2004 – 2006

vedúci skupiny Katedry zabezpečenia velenia AOS Liptovský Mikuláš

2006 – 2008

špecialista školiteľ GAMO a.s. Banská Bystrica pob. Liptovský Mikuláš

od 1.10.2009 vedúci oddelenia metodiky výchovy a kultúry Personálneho úradu GŠ OS SR Liptovský Mikuláš.

 

JAZYKOVÁ PRIPRAVENOSŤ:

·         Nemecký  - STANAG  2

·         Ruský        -  pokročilý

 

ODDELENIE VÝCHOVNÝCH A KULTÚRNYCH ČINNOSTÍ

Oddelnie výchovných a kultúrnych činností je organizačná zložka Personálneho úradu OS SR priamo podriadená riaditeľovi PÚ. Pôsobnosť oddelenia je zameraná na oblasť výchovy a kultúry v  rezorte MO SR. Podieľa sa na plnení úloh teoretického rozvoja, praktického zabezpečenia a metodického usmerňovania procesu výchovy a kultúry v  OS SR. V rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na príprave a obsahovom zabezpečení spoločensko-vedných seminárov príslušníkov OS SR, rozvíja výchovu na národných a vojenských tradíciách, vydáva účelové publikácie, informačné a prezentačné materiály, podieľa sa na lektorskej činnosti v oblasti výchovy, zabezpečuje procesy návrhu a tvorby v oblasti vojenskej symboliky, výstavnú činnosť, odbornú starostlivosť a evidenciu zbierkového fondu Depozitára umeleckých predmetov v majetku OS SR, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a spoločenskými organizáciami v prospech rezortu obrany.

Hlavné úlohy:

 • pripravuje, rozpracováva a realizuje koncepcie v oblasti rozvoja procesu výchovy a kultúry v OS SR, podľa požiadaviek GŠ Ozbrojených síl SR,
 • analyzuje a dokumentuje stav kultúrneho procesu v OS SR,
 • metodicky usmerňuje a obsahovo zabezpečuje proces vzdelávania a prípravy v oblasti výchovy príslušníkov OS SR,
 • podieľa sa na príprave a obsahovom zabezpečení spoločensko vedných seminárov príslušníkov OS SR,
 • rozvíja a metodicky usmerňuje výchovu na tradíciách, výchovu v duchu Etického kódexu profesionálneho vojaka, zabezpečuje právnu výchovu s dôrazom na implementáciu zásad práva ozbrojeného konfliktu,
 • zabezpečuje vydavateľskú činnosť, vydáva účelové publikácie so zameraním na oblasť výchovy, kultúry a vojenskej symboliky v OS SR,
 • podieľa sa na lektorskej činnosti v oblasti výchovy, kultúry a vojenskej symboliky v OS SR,
 • metodicky usmerňuje a zabezpečuje procesy návrhu a tvorby v oblasti vojenskej symboliky,
 • zabezpečuje odbornú starostlivosť, evidenciu a výstavnú činnosť zo zbierkového fondu umeleckých predmetov v majetku OS SR,
 • organizačne podporuje a metodicky zabezpečuje kultúrne a osvetové podujatia a aktivity v OS SR,
 • podieľa sa na činnosti odborných komisií, rád a ďalších subjektov, ktoré zabezpečujú výchovný a kultúrny proces v OS SR,
 • zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť s kultúrnymi, spoločenskými a vzdelávacími inštitúciami na podporu splnenia svojich úloh.

 

Skočiť na menu


Share