Fénixovia z Práporu logistiky Hlohovec vyberali najlepšieho vojaka v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov za rok 2018


Fénixovia z Práporu logistiky Hlohovec vyberali najlepšieho vojaka v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov za rok 2018
 

Dňa 8. októbra sa v Prápore logistiky Hlohovec uskutočnil výber najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov.

Komisia zložená z veliacich poddôstojníkov rôt, pod vedením veliaceho poddôstojníka práporu logistiky Hlohovec nadrotmajstra Richarda Paraňu mala zložitú a zodpovednú úlohu vybrať toho najlepšieho kandidáta, nakoľko úroveň všetkých nominovaných bola na veľmi vysokej úrovni. Komisia objektívne zhodnotila a posúdila kandidátov vo výbere podľa stanovených kritérií a rozhodla o víťazoch v oboch kategóriách hodnostného zboru. V hodnostnom zbore mužstvo bol za najlepšieho profesionálneho vojaka vybraný desiatnik Martin Snopko. V hodnostnom zbore poddôstojník bol za najlepšieho profesionálneho vojaka vybraný rotmajster Milan Kozoň.

Vybraní profesionálni vojaci budú reprezentovať Prápor logistiky Hlohovec v užšom výbere za najlepšieho profesionálneho vojaka na Brigáde bojového zabezpečenia v Trenčíne 7. novembra 2018.


......

Autor: rtn.Ing. Miloš CSERY , Foto: Milos Csery - Dátum: 08.10.2018
Čítanosť: 1957
Verzia pre tlač

Skočiť na menu