Pochod k pamätníku SNP v Obyciach


Pochod k pamätníku SNP v Obyciach

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa v sobotu 25. augusta konala v obci Obyce pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) spojená s výstupom k pamätníku, ktorého sa zúčastnili aj príslušníci plrb Nitra.

 V úvode pietnych aktov si účastníci 7 km pochodu po príchode k pamätníku uctili pamiatku zosnulých minútou ticha, po ktorej nasledovalo kladenie vencov na pomník, kde zástupca veliteľa plrb Nitra podplukovník Jozef Paňko vyjadril vo svojom príhovore úctu obetiam a spomenul ako bolo Slovenské národné povstanie zlomovou udalosťou a medzníkom v dejinách Slovenského národa v boji za slobodu. Pripomínať si odkaz SNP je povinnosťou každého príslušníka ozbrojených síl SR ako aj ostatných občanov Slovenskej republiky.

K dôstojnému priebehu za účasti verejnosti, prispeli aj príslušníci plrb, ktorí zabezpečili pietny akt kladenia vencov, kde všetci zúčastnení na čele so starostom obce Obyce pánom Milanom Garajom,  prejavili úctu obetiam.


Pochod k pamätníku SNP v ObyciachPochod k pamätníku SNP v ObyciachPochod k pamätníku SNP v ObyciachPochod k pamätníku SNP v ObyciachPochod k pamätníku SNP v Obyciach

Autor: por. Ing. Jaroslav Vavrica , Foto: por. Ing. Jaroslav Vavrica - Dátum: 30.08.2018
Čítanosť: 1553
Verzia pre tlač

Skočiť na menu