Preskocit navigáciu

Oddelenie personálnych činností s mužstvom


je organizačnou zložkou Odboru personálnych činností priamo podriadená náčelníkovi odboru personálnych činností. Jeho úlohou je realizácia personálnych opatrení s profesionálnymi vojakmi OS SR so zameraním na kategóriu mužstva a zabezpečenie realizácie personálnych opatrení v súvislosti s prijatím do prípravnej štátnej služby, prijatím alebo vymenovaním do dočasnej štátnej služby.

Hlavné úlohy :

  • realizuje implementáciu systému manažmentu vojenského personálu v súlade so zákonom číslo 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z.,
  • centrálne rozmiestňuje vojenský personál v kategórii mužstvo,
  • na základe predložených návrhov na personálne opatrenia s profesionálnymi vojakmi spracováva personálne rozkazy v pôsobnosti riaditeľa PÚ so zameraním na prijatie do prípravnej štátnej služby, prijatie alebo vymenovanie do dočasnej štátnej služby,  ustanovenie do funkcie, vymenovanie do hodnosti a povýšenie,  prerušenie výkonu funkcie, zaradenie do personálnej zálohy, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, poverenie zastupovaním iného profesionálneho vojaka, vyslanie do kurzov,
  • plní úlohy v rámci pripomienkového konania týkajúceho sa novelizácie noriem v rámci svojej pôsobnosti.

Skočiť na menu


Share