Preskocit navigáciu

Oddelenie personálnych činností s poddôstojníkmi


je organizačnou zložkou Odboru personálnych činností priamo podriadená náčelníkovi odboru personálnych činností. Jeho úlohou je realizácia personálnych opatrení s profesionálnymi vojakmi OS SR so zameraním na kategóriu poddôstojníkov. Na základe predložených návrhov príslušných veliteľov realizuje formou písomného vojenského rozkazu udelenie vojenských medailí a vojenských odznakov náčelníka GŠ OS SR a ministra obrany SR na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, vojaka cudzích ozbrojených síl, občana alebo cudzinca.

 

Hlavné úlohy :
  • realizuje implementáciu systému manažmentu vojenského personálu v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z.,  
  • centrálne rozmiestňuje vojenský personál v kategórii poddôstojníci,
  • na základe predložených návrhov na personálne opatrenia s profesionálnymi vojakmi spracováva personálne rozkazy v pôsobnosti riaditeľa PÚ so zameraním na ustanovenie do funkcie, vymenovanie do hodnosti a povýšenie, prerušenie výkonu funkcie, zaradenie do personálnej zálohy, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, poverenie zastupovaním iného profesionálneho vojaka, vyslanie do kurzov,
  • plní úlohy v rámci pripomienkového konania týkajúceho sa novelizácie noriem v rámci svojej pôsobnosti.

Skočiť na menu


Share