Preskocit navigáciu

Oddelenie personálnych činností s dôstojníkmi


je organizačnou zložkou Odboru personálnych činností priamo podriadená náčelníkovi odboru personálnych činností. Jeho úlohou je realizácia personálnych opatrení s profesionálnymi vojakmi OS SR so zameraním na kategóriu dôstojníkov v rozsahu pôsobnosti Riaditeľa personálneho úradu ozbrojených síl SR a zabezpečenie realizácie personálnych opatrení v súvislosti s vyslaním profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia SR vo vojenských operáciách a misiách Medzinárodného krízového manažmentu vo všetkých hodnostných zboroch.

Hlavné úlohy :

  • realizuje implementáciu systému manažmentu vojenského personálu v súlade so zákonom číslo 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z.,
  • centrálne rozmiestňuje vojenský personál v kategórii dôstojníci, 
  • na základe predložených návrhov na personálne opatrenia s profesionálnymi vojakmi spracováva personálne rozkazy v rozsahu pôsobnosti Riaditeľa personálneho úradu ozbrojených síl SR so zameraním na ustanovenie do funkcie,  povýšenie,  prerušenie výkonu funkcie, zaradenie do personálnej zálohy, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, poverenie zastupovaním iného profesionálneho vojaka, vyslanie do kurzov, vyslanie na stáž, vyslanie a ukončenie vyslania na plnenie úloh mimo územia SR,
  • plní úlohy v rámci pripomienkového konania týkajúceho sa novelizácie noriem v rámci svojej pôsobnosti. 

Skočiť na menu


Share