Preskocit navigáciu

Oddelenie personálnej evidencie


 
Oddelenie personálnej evidencie je zložka odboru personálnych informácií, zameraná na vedenie personálnej evidencie vo svojej pôsobnosti v rámci rezortu MO SR.
Hlavné úlohy:
a)   vykonáva zber personálnych informácií v rámci rezortu MO SR a vedie personálnu evidenciu osobných kariet „A“ v listinnej forme na profesionálnych vojakov. K danému účelu eviduje a zapisuje do centrálnej personálnej evidencie údaje z nasledujúcich dokumentov:
- personálne rozkazy,
- opravy personálnych rozkazov,
- rozhodnutia,
- hlásenia zmien údajov,
- opravy evidenčných a štatistických údajov na základe  zmien v tabuľkách počtov,
- úradne overené dokumenty,
b)    centrálne vyhodnocuje predložené hlásenia o počte vydaných personálnych rozkazov v rámci rezortu MO SR za predchádzajúci rok,
c)     vykonáva zápis personálnych rozkazov vydaných riaditeľom PÚ OS SR do IIS SAP HR  a zároveň v rámci rezortu vykonáva záznamy do IT 9027 v IIS SAP HR,
d)    centrálne prideľuje osobné čísla profesionálnym vojakom, vedie ich evidenciu,
e)    centrálne prideľuje a zabezpečuje vydanie osobnej identifikačnej karty (OIK) profesionálnym vojakom, vedie ich evidenciu a vykonáva skartáciu neplatných OIK,
f)      centrálne sústreďuje osobné údaje od útvarov potrebné pre výrobu kovových identifikačných štítkov (KIŠ) a zabezpečuje ich dodanie výrobcovi,
g)    vedie osobné spisy PrV PÚ, vojenských pozorovateľov, PrV zaradených v štruktúrach NATO/EÚ, PrV študujúcich v zahraničí (viac ako 6 mesiacov), 
h)     podieľa sa na spracovávaní návrhov interných normatívnych aktov (INA), ktoré upravujú spôsob vedenia personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov,
i)      vedie databázu fotografií profesionálnych vojakov, vykonáva fotografovanie profesionálnych vojakov v prípravnej, dočasnej a stálej štátnej službe pre účely vydávania osobných identifikačných kariet a vedenia osobných spisov.
   

Skočiť na menu


Share