Preskocit navigáciu

Oddelenie personálnej štatistiky a kontroly


Oddelenie personálnej štatistiky a kontroly je zložka odboru personálnych informácií, zameraná na zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie štatistických informácií zložkám rezortu MO SR a GŠ OS SR a vykonávanie kontroly personálnych údajov v IIS.
Hlavné úlohy:
a)     vedie a aktualizuje centrálnu personálnu evidenciu v listinnej a elektronickej forme zamestnancov v osobnej karte zamestnanca (OKZ) a v elektronickej forme na profesionálnych vojakov,
b)    vykonáva centrálny zber personálnych údajov v rámci rezortu MO SR,
c)     aktualizuje údaje v systéme mySAP HR za profesionálnych vojakov Personálneho úradu OS SR, GŠ OS SR, vojenských pozorovateľov, profesionálnych vojakov zaradených v štruktúrach NATO/EÚ a veliteľov útvarov a zariadení PPÚ GŠ OS SR,
d)    verifikuje údaje v systéme mySAP HR dodávané do systému personálnymi pracovníkmi jednotlivých útvarov a zariadení,
e)     sústreďuje služobné hodnotenia a hlásenia v danom roku o výsledkoch služobných hodnotení v elektronickej forme a predkladá súhrnné hlásenia nadriadeným stupňom,
f)     verifikuje elektronickú evidenciu osôb na funkciách vedenú OPI s evidenciou u vojenských útvarov vždy po vykonaní úprav v tabuľkách počtov a jedenkrát ročne bez ohľadu zmien v tabuľkách počtov,
g)    poskytuje personálne informácie pre potreby riadiaceho manažmentu rezortu MO SR i mimo rezortným orgánom a organizáciám, operatívne personálne informácie, hlásenia, prehľady, plánované a neplánované štatistické šetrenia,
h)     udržuje centrálnu počítačovú databázu za oblasť personálu v personálnom informačnom systéme PERSONAL,
i)      vykonáva kontrolu a metodickú pomoc pri dodržiavaní metodických pokynov pri vedení personálnej evidencie a personálnej štatistiky profesionálnych vojakov v systéme mySAP HR u zložiek, útvarov a zariadení OS SR.

Skočiť na menu


Share