Preskocit navigáciu

Oddelenie doplňovania personálu


       Zodpovedá za realizáciu a rozvoj systému doplňovania vojenského personálu doplňovaného občanmi SR, za systematické doplňovanie personálu do OS SR a do DVP a AZ v určenom čase a kvalite.

 

Hlavné úlohy:

  • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti doplňovania vojenského personálu z civilu v súlade s platnými právnymi normami v rozsahu svojej pôsobnosti,
  • zabezpečuje zber a kontrolu funkcií PrV určených na doplnenie,
  • zabezpečuje spracovanie, vyhlásenie a zverejňovanie výberových konaní,
  • podieľa sa na riadení a zabezpečovaní procesu výberového konania a prijímacieho konania,
  • zodpovedá za spracovanie administratívy spojenej s nástupom žiadateľov k doplňovaným útvarom a zariadeniam OS SR a MO SR, DVP a AZ,
  • vedie štatistiky spojené s doplňovaním vojenského personálu doplňovaného občanmi SR, DVP a AZ a zabezpečuje prenos informácií v rámci oddelenia a v rámci PÚ v danej oblasti,
  • pripravuje a optimalizuje postupy výberu personálu na základe potrieb a požiadaviek útvarov, úradov a zariadení OS SR a útvarov, úradov a zariadení v podriadenosti MO SR,
  • spracováva podklady pre tvorbu analýz a prognóz v oblasti doplňovania vojenského personálu doplňovaného občanmi SR a v oblasti DVP a AZ,
  • riadi regrutačné skupiny a koordinuje ich činnosť v oblasti propagácie OS SR na verejnosti,
  • koordinuje vykonávanie školení príslušníkov regrutačných skupín v oblasti komunikačných zručností, sociálnych a právnych noriem.

Skočiť na menu


Share