Preskocit navigáciu

Skupina prípravy, vysielania a zabezpečenia štruktúr NATO a EÚ


funkcia neobsadená
náčelník skupiny prípravy, vysielania a zabezpečenia štruktúr NATO/EÚ.
 

Skupina prípravy, vysielania a zabezpečenia štruktúr NATO/EÚ

je samostatná skupina priamo podriadená riaditeľovi Personálneho úradu OS SR. Zabezpečuje a plní úlohy súvisiace s vysielaním a pôsobením príslušníkov OS SR v štruktúrach NATO/EÚ. 

  

Hlavné úlohy:

·         podieľa sa na tvorbe koncepcie obsadzovania pozícií v štruktúrach NATO/EÚ a následne ju realizuje,

·         pripravuje a zabezpečuje nominačný a výberový proces pre štruktúry NATO/EÚ,

·         zaisťuje a koordinuje prípravu a vyslanie príslušníkov OS SR do štruktúr,

·        zabezpečuje a podporuje pôsobenie príslušníkov OS SR v štruktúrach a taktiež ich vysielanie do operácii medzinárodného krízového manažmentu,

·         pripravuje a podporuje realizáciu návratu príslušníkov OS SR zo štruktúr,

·        spracováva a zodpovedá za aktualizáciu štandardných operačných postupov pre vysielanie a pôsobenie OS SR v štruktúrach NATO/EÚ,

·        zastrešuje plánovanie príspevkov za OS SR v rámci skupiny Multinational Corps North-East v Štetíne, Poľsku,

·        v rámci prípravy PrV pred vyslaním na plnenie úloh mimo  územia SR zabezpečuje sústredenú odbornú prípravu a v spolupráci s VJVM národný výcvik.

Skočiť na menu


Share