Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“


Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“
 

Takmer 500 vojakov piatich členských štátov NATO začalo písať novodobú kapitolu v histórii jednotiek protivzdušnej obrany na medzinárodnom cvičení Tobruq Legacy 2015 (TOLY 15). Slovenskí, českí, litovskí, maďarskí a americkí vojaci  sa po mesiacoch príprav zišli v termíne od 22.6. do 4.7.2015 vo vojenskom výcvikovom priestore Boletice v Českej republike.

Názov cvičenia Tobruq Legacy vznikol z česko-slovenskej iniciatívy príslušníkov protilietadlovej raketovej brigády v Nitre s čestným názvom Obrancov Tobruku a ich českých kolegov zo Strakonického 25. protilietadlového raketového pluku s čestným názvom Tobrucký. Obe krajiny spája Tobrucké dedičstvo československých vojakov, ktorí sa významne zapojili do bojov o severoafrické mesto Tobruk.

Hlavným zámerom Tobruckého odkazu je vytvoriť líniu cvičení v oblasti jednotiek pozemných systémov PVO (SBAD) s názvom TOBRUQ LEGACY pod záštitou NATO, ktoré budú demonštrovať schopnosť dodržať záväzky vyplývajúce z článku 5 Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane členských štátov NATO. Tieto medzinárodné cvičenia budú vykonávané raz ročne na rotačnom princípe medzi jednotlivými zúčastnenými krajinami.

Cieľom tohtoročného cvičenia Tobruq Legacy 2015 bolo deklarovať schopnosť interoperability medzi jednotkami pozemnej protivzdušnej obrany v rámci Severoatlantickej aliancie.

Cvičenie Tobruq Legacy 2015 pozostávalo zo štyroch fáz. Prvá v ktorej sa vytváral koncept a špecifikácia cvičenia trvala do 18.11.2014. Druhá fáza zameraná na plánovací a prípravný proces prebiehala od novembra 2014 do 22.6.2015. Po jej skončení nasledovalo vykonanie cvičenia od 22.6. do 4.7.2015. Posledná fáza zameraná na analýzu a hlásenia bude ukončená do 16.8.2015.

Príslušníci protilietadlového oddielu Protilietadlovej raketovej brigády (plrb) Vzdušných síl OS SR sa v tomto roku zapojili do cvičenia s ADO tímom a jednou plč IGLA vyzbrojenou   prenosným protilietadlovým raketovým kompletom veľmi krátkeho dosahu 9K38 IGLA. Ich úlohou bolo vo VP Boletice v CR vytvoriť účelové zoskupenie jednotiek PVO, splniť úlohy taktického cvičenia TOBRUQ LEGACY 2015 a vykonať spoločne bojové streľby na reálne ciele.

Tretiu fázu cvičenia slovenský kontingent začal presunom dňa 23.6.2015 do vojenského výcvikového priestoru Boletice v Českej Republike. V prípravnom období v dňoch 24.-25.6.2015 vykonali jednotky prvotnú rekognoskáciu určených priestorov a prístupových trás   a dňa 25.6.2015 bol vykonaný úvodný ceremoniál pod vedením zástupcu veliteľa Vzdušných síl AČR, brigádneho generála Jaromíra Šebestu.

Pre plnenie úloh taktického cvičenia v období od 26.6. do 1.7.2015 boli vytvorené dve zmiešané batérie česko-slovenská a maďarsko-litovská, ktoré plnili úlohy protivzdušnej obrany, ako aj úlohy  vševojskového zabezpečenia boja počas rôznych taktických situácií. Velenie vytvorenému zoskupeniu bolo realizované z úrovne SAMOC z plrp Strakonice s podporou amerického systému C2 - FAAD .

Splnenie úloh cvičenia bolo zavŕšené vykonaním denných a nočných bojových strelieb z protilietadlového raketového kompletu 9K38 IGLA dňa 1.7.2015. Pre účely bojových strelieb slovenskej jednotky boli použité 3 typy cieľov - 5000/L4, svetlica upevnená na rukáve bezpilotného prostriedku IVC IČR a pozemné svetlo PS 25. Celkovo obsluhy pôsobili na 10 cieľov jedenástimi raketami a to v 9 prípadoch samostatne počas krátkej zastávky a jeden krát  salvou dvoch kompletov v rámci „DV-day“.

Úlohy strelieb splnili strelci  s celkovým hodnotením „VÝBORNE“. Vyhodnotenie bojových strelieb bolo vykonávané s využitím zariadenia objektívnej kontroly RETRACK, ktorý poskytla hostiteľská krajina.

Medzinárodné cvičenie Tobruq Legacy 2015 vyvrcholilo 2.7.2015 na strelnici Podvoří vojenského újezdu Boletice vykonaním druhého dňa strelieb za účasti hlavného veliteľa vojsk USA v Európe generálporučíka Ben Hodges, náčelníka Generálneho štábu Armády ČR generálporučíka Josefa Bečvářa, veliteľa Vzdušných síl OS SR brigádneho generála Miroslava Korbu a ďalších významných hostí zúčastnených krajín.

Cvičenie TOLY 2015 bolo unikátnou príležitosťou na precvičenie spoločných postupov plánovania, vedenia, velenia a riadenia bojovej činnosti pozemných systémov PVO v prostredí operácie pod velením NATO a na dosiahnuté výsledky Slovenských „IGLÁKOV“ môžeme byť právom hrdí.

Pokračovanie myšlienky a cieľov tohtoročného cvičenia je plánované v roku 2016 v rámci línie cvičení TOBRUQ LEGACY a to na území Slovenskej republiky v priestoroch VP VO Lešť. Na budúcoročnom cvičení sa na základe pozitívnych ohlasov plánuje zúčastniť ešte väčší počet štátov NATO ako v roku 2015.


Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“Tobruq Legacy 2015 „We fight as one“

Autor: plrb , Foto: plrb - Dátum: 10.07.2015
Čítanosť: 4080
Verzia pre tlač

Skočiť na menu