Preskocit navigáciu

Podmienky prijatia


Povolanie vojaka je špecifické a vyžaduje si kvalitného jednotlivca. Nielen vzdelanie však robí človeka dobrým vojakom. Je to predovšetkým vnútorné presvedčenie, osobná motivácia a vernosť svojej krajine. Úspešný môžeš byť len v prípade dobrej fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a zdravotnej kondície. Ak chceš byť jedným z nás, musíš spĺňať tieto podmienky: vek minimálne 18 rokov a maximálne 30 rokov (pre hodnostný zbor mužstva, poddôstojníkov a dôstojníkov), resp. 25 rokov (ak budeš počas prípravy študovať na vojenskej vysokej škole), minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity, štátne občianstvo SR alebo štátu, ktorý je štátom EÚ alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je SR členom, trvalý pobyt na území SR, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotné predpoklady, psychická spôsobilosť a fyzická zdatnosť, dňom prijatia do ozbrojených síl nemôžeš: byť členom politickej strany alebo politického hnutia, podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.

Podmienky prijatia k Čestnej stráži OS SR:

 • výška 183 – 190 cm,
 • bez kozmetických vád tváre,
 • bez okuliarov,
 • bez tetovania na viditeľných častiach tela.

Podmienky prijatia k Vojenskej hudbe:

1) Vzdelanie

a. najmenej ukončený 4. ročník konzervatória v odbore hra na drevený dychový hudobný nástroj, plechový dychový hudobný nástroj alebo bicie nástroje alebo

b. vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odboroch: učiteľstvo a pedagogické vedy, umenie (neplatí pre VŠMU a AU BB) alebo vedy o umení a kultúre s podmienkou preukázania sa s ukončeným vzdelaním v konzervatóriu v odbore hra na drevený dychový hudobný nástroj, plechový dychový hudobný nástroj alebo bicie nástroje.

2) Úspešne zvládnuť preskúšanie z odbornej spôsobilosti (hra na hudobný nástroj), ktoré sa skladá z interpretácie hudobných diel a to v rozsahu:

A/ Pre dychové (drevené alebo plechové) hudobné nástroje:

 • 1 etudu technického charakteru,
 • 1 etudu prednesovú,
 • 1 prednes (koncert) pre konkrétny hudobný nástroj bez klavírneho sprievodu,
 • hra z listu.

B/ Pre bicie hudobné nástroje:

- hra na malý bubon:

 • 2 rytmické etudy,
 • hra z listu,

- hra na veľké bicie (veľký bubon a činely):

 • hra z listu,

- hra na súpravu bicích nástrojov:

 • minimálne 3 tanečné sekvencie (napr. samba, waltz, foxtrot a pod.),
 • skladba podľa vlastného výberu,
 • hra z listu,

- hra na melodické bicie nástroje:

 • hudobná skladbu podľa vlastného výberu.

Viac informácií na https://regrutacia.sk

Skočiť na menu


Share