Preskocit navigáciu

Riaditeľ odboru policajného výkonu Prešov


pplk. Ing.  František Hámor

Riaditeľ odboru policajného výkonu Prešov pplk. Ing.  František Hámor

narodený 22.11.1966 v Poprade – Spišskej Sobote,

Vzdelanie:


• 1982-1986 Vojenská stredná odborná škola vo Vojenskom učilišti Nové Mesto nad Váhom, technik diaľkových spojov,
• 1986-1990 Vojenská vysoká technická škola Liptovský Mikuláš, spojovacia fakulta,
• 1995 Základný odborný kurz Vojenskej polície, Výcvikové stredisko VP Liptovský Mikuláš,
• 1997 Štáb operačného plánovania GŠ ASR, špeciálny mobilizačný kurz funkcionárov Útvarov vojenskej polície,
• 1997 Špecializované policajné štúdium - Všeobecná kriminalita, Akadémia Policajného zboru SR,
• 2000-2001 Jazykový kurz anglického jazyka SLP-1 v Akadémií vzdelávania Prešov,
• 2006-2007 Žilinská univerzita v Žiline, doplnkové pedagogické štúdium,
• 2007 Jazykový kurz anglického jazyka SLP-2 v Akadémií vzdelávania Prešov,
• 2008 Zväz branných športov, Odborná spôsobilosť strelectvo -Inštruktor III. triedy streľby z krátkych ručných zbraní,


Pracovné skúsenosti: 

 
• 1986 Náhradná vojenská služba,
• 1986-1990 Poslucháč VVTŠ Litovský Mikuláš,
• 1990-1991 Veliteľ káblovej čaty diaľkových spojov 1. zmiešaného leteckého zboru 10. leteckej armády veliteľstva letectva a PVOS,
• 1991-1993 Vedúci prevádzkové technický pracovník výpočtového strediska, Tatrasvit Svit,
• 1993-1995 Veliteľ čaty rádioďalekopisných mechanikov a rádioďalekopiscov Výcvikového strediska spojovacích špecialistov Armády SR.
• 1995 – 2001 Starší dôstojník špecialista skupiny vojenskej bezpečnostnej a poriadkovej polície oddelenia VBPP ÚVP Liptovský Mikuláš,
• 2001-2005 Náčelník skupiny vojenskej polície, oddelenia policajných služieb ÚVP Prešov,
• 2005-2009 Vyšetrovateľ Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Prešov,
• 2009 Náčelník skupiny vojenskej polície Veliteľstva NSE – SLOVCON, jednotky KFOR Kosovo,
• 2009-2014 Vyšetrovateľ Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Prešov,
• 2014-2015 Vedúci oddelenia vyšetrovania Odboru operácií a policajných činností Vojenskej polície,
• 2015 - Riaditeľ odboru policajného výkonu Vojenskej polície, OPV Prešov,

Záľuby : rodina, šport, turistika, záhradníctvo, pplk. Ing. František Hámor je otcom 3 synov.

Skočiť na menu


Share