Preskocit navigáciu

Obdobie rokov 1993-1994


Rozdelením Československej federatívnej republiky a vytvorením samostatnej Slovenskej republiky ku dňu 1.januára 1993 vznikla Armáda Slovenskej republiky, ktorej organickou súčasťou bola i Vojenská polícia. Od tej doby sa píše i novodobá história Vojenskej polície Armády Slovenskej republiky.

Hlavní funkcionári boli: genmjr. Ing. Jiří EGG, plk. PaedDr. Rudolf VILČEK, mjr. Ing. Juraj LAUKO, pplk. Ing. Vladimír MARKO, pplk. Mgr. Ivan VAJDA, pplk. Ing. Karol TRELA, mjr. Ing. Štefan MORAVČÍK, plk. JUDr. Ján GEJDOŠ, plk. JUDr. Miloš SUKUBA.

Obdobie rokov 1993-1994Obdobie rokov 1993-1994Obdobie rokov 1993-1994Obdobie rokov 1993-1994

Vznikom Vojenskej polície Armády Slovenskej republiky sa začali pripravovať legislatívne normy. Základnou z nich bol nový zákon o Vojenskej polícii, ktorý bol predložený do legislatívneho konania v marci roku 1993. Z procedurálnych, obsahových a iných dôvodov nebol predložený Národnej rade Slovenskej republiky. Prerokovaný bol až dňa 4.augusta 1994 výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť a odporučil ho prerokovať schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. K prerokovaniu zákona nedošlo.

Obdobie rokov 1993-1994 -IObdobie rokov 1993-1994 -I


Dňom 1.septembra 1994 vznikol Generálny štáb Armády Slovenskej republiky. S jeho vznikom sa zmenila organizačná štruktúra vojsk, ako i Vojenskej polície.

Hlavní funkcionári boli: plk. doc. Ing. Libor GAŠPIERIK, CSc., genmjr. Ing. Jiří EGG, plk. JUDr. Miloš SUKUBA, pplk. Ing. Juraj POVAZSAI, pplk. Mgr. Ivan VAJDA, plk. JUDr. Ján GEJDOŠ, pplk. Ing. Vladimír MANCO, pplk. Ing. Vladimír MARKO, mjr. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Ing. Stanislav NEŠTICKÝ

Skočiť na menu


Share