Preskocit navigáciu

Štáb


Štáb je organizačná zložka PÚ OS SR zamerané najmä na organizačnú činnosť úradu, úlohy uvádzania PÚ do pohotovosti, bojovej pohotovosti a riadi vnútornú činnosť úradu.

Štáb riadi nčelník štábu a je priamo podriadený riaditeľovi.  Pri uskutočňovaní rozhodnutí riaditeľa má právo v nevyhnutných prípadoch vydávať rozkazy a nariadenia podriadeným riaditeľa v jeho mene. O  rozkazoch a nariadeniach  ktoré vydal, informuje riaditeľa.

NŠ je priamo nadriadený: 

a) náčelníkovi skupiny personálneho manažmentu a FES, 

b) náčelníkovi skupiny operácií,

c) náčelníkovi skupiny logistiky,

d) náčelníkovi skupiny BOIaKIS.

stab pu

 

 

Skočiť na menu


Share