Preskocit navigáciu

Riaditeľstvo


Riaditeľstvo je zložka PÚ OS SR určená na realizáciu plnenia úloh riaditeľa najmä v oblasti administratívy.

Príslušníci sekretariátu sú priamo podriadení riaditeľovi a plnia činnosti v rozsahu pôsobnosti vymedzenej týmto organizačným poriadkom a to najmä:

Hlavné úlohy: 

a) plnenie operatívnych úloh vydaných riaditeľom,

b) predkladanie podkladov do vyhodnotení splnenia úloh riaditeľa za svoju oblasť,

c) spracovanie prezentácií podľa  pokynov riaditeľa,

d) podieľanie sa na reprezentácií PÚ pri zahraničných a domácich návštevách,

e)  zabezpečovanie bežnej dennej korešpondencie riaditeľa,

f)  navrhovanie podnetov k zefektívneniu plnenia úloh v PÚ, plnenie úloh v oblasti právnej, poradenskej a disciplinárnej agendy PÚ,

g) vedenie prehľadu o mieste pobytu riaditeľa v pracovnej dobe.

 

 

 

Skočiť na menu


Share