Preskocit navigáciu

Oddelenie skončenia štátnej služby


funkcia neobsadená

 

ODDELENIE SKONČENIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Oddelenie skončenia štátnej služby je organizačná zložka Personálneho úradu OS SR priamo podriadená riaditeľovi PÚ. Zodpovedná za realizáciu personálnych opatrení vo veciach týkajúcich sa skončenia služobného pomeru profesionálneho vojaka v štátnej službe a právnych vzťahov s ním súvisiacich.

 

Hlavné úlohy:

  • spracováva personálne rozkazy v pôsobnosti riaditeľa v súvislosti so skončením služobného pomeru PrV OS SR k zabezpečovaniu opatrení s profesionálnymi vojakmi OS SR.
  • vydáva prvostupňové rozhodnutia vo veci skončenia služobného pomeru, ako aj zabezpečuje konania vo veci odvolania,
  • preskúmava právne vzťahy  prepustenia PrV zo služobného pomeru,
  • konanie vo veciach služobného pomeru profesionálnych vojakov OS SR v
    pôsobnosti N GŠ a riaditeľa so zameraním na – skončenie služobného pomeru PrV (vo vojenských hodnostiach vojak 1. stupňa až podplukovník),
  • vedenie evidencie personálnych rozkazov a výpisov personálnych rozkazov.

Skočiť na menu


Share