Regrutačná skupina Personálneho úradu OS SR - Nitra


Regrutačné skupiny sídlia v každom krajskom meste ako organizačná zložka Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš. Každá Regrutačná skupina Personálneho úradu OS SR vybavuje žiadateľov podľa miesta trvalého bydliska v danom kraji a zabezpečuje prvý kontakt s uchádzačmi o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka. 

Poslanie

 • informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl SR

Hlavná úloha

 • propagácia Ozbrojených síl SR na verejnosti
 • poskytovanie informácii o možnostiach profesionálnej služby vo vojenských útvaroch
 • poradenská činnosť pri voľbe vhodnej vojenskej profesie   

 V rámci hlavných úloh zabezpečuje

 • zisťuje, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 
 • informuje, kontaktuje a získava občanov pre profesionálnu službu v požadovaných počtoch, zručnostiach a kvalite podľa potrieb ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plánuje, koordinuje a vykonáva propagačné a marketingové aktivity
 • pri vykonávaní aktivít na podporu personálneho doplňovania a na pozitívnu prezentáciu OS SR na verejnosti poskytuje informácie o štátnej službe profesionálneho vojaka
 • poskytuje pomoc každej kontaktovanej osobe pri získavaní potrebných informácií súvisiacich s prijatím, výkonom a skončením profesionálnej služby
 • zabezpečuje odbornú pomoc žiadateľovi počas získavania a zhromažďovania informácií až po jeho nástup do štátnej služby profesionálneho vojaka
 • zisťuje u kontaktovaných osôb a žiadateľov predbežný záujem o výkon štátnej služby na konkrétne funkcie a posádky podľa zaslaného zoznamu funkcií vo výberovom konaní
 • informuje občana, ktorý prejaví záujem o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl, o výberovom konaní, o podmienkach prijatia, výkonu a skončenia štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl a poskytuje mu odbornú pomoc pri príprave dokumentácie na výberové konanie

Kontakt a úradné hodiny: 

 

 

fax

e-mail

vojenská linka

Náčelník skupiny

 0960 372 409

RSk.NR@mil.sk

0960 372 400

Pomocník

 0960 372 409

RSk.NR@mil.sk

0960 372 401

Mladší pomocník

 0960 372 409

RSk.NR@mil.sk

0960 372 403

Vedúci odborný referent - lekár

0960 372 404

Samostatný referent - zdravotná sestra

0960 372 404

 

Pondelok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Utorok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Streda

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Štvrtok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Piatok

07:15 - 12:00

-

 

Dostaneš sa k nám mestskou hromadnou dopravou:

na www.imhd.sk zadaj v pravom hornom rohu "iné mestá" mesto Nitra

vyhľadaj nasledovné spojenia:

 

Prejdeš pešo ( cca 5 min. ) zo Železničnej stanice na zastávku Rázcestie Železničná stanica: linka č. 12, 14, 22 a vystúpiš na zastávke "KASÁRNE KRŠKANY"


Prejdeš pešo ( cca 5 min. ) z Autobusovej stanice na zastávku Rázcestie Autobusová stanica: linka č. 12, 14, 22 a vystúpiš na zastávke "KASÁRNE KRŠKANY"

 

Nájdeš nás aj na mape: google

Fotografie budovy a chodby:

 

     

Skočiť na menu