Regrutačná skupina Personálneho úradu OS SR - Žilina


Regrutačné skupiny sídlia v každom krajskom meste ako organizačná zložka Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš. Každá Regrutačná skupina Personálneho úradu OS SR vybavuje žiadateľov podľa miesta trvalého bydliska v danom kraji a zabezpečuje prvý kontakt s uchádzačmi o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

 

Poslanie

 • informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl SR

Hlavná úloha  

 • propagácia Ozbrojených síl SR na verejnosti
 • poskytovanie informácii o možnostiach profesionálnej služby vo vojenských útvaroch
 • poradenská činnosť pri voľbe vhodnej vojenskej profesie


V rámci hlavných úloh zabezpečuje

 • zisťuje, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 
 • informuje, kontaktuje a získava občanov pre profesionálnu službu v požadovaných počtoch, zručnostiach a kvalite podľa potrieb ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • plánuje, koordinuje a vykonáva propagačné a marketingové aktivity
 • pri vykonávaní aktivít na podporu personálneho doplňovania a na pozitívnu prezentáciu OS SR na verejnosti poskytuje informácie o štátnej službe profesionálneho vojaka
 • poskytuje pomoc každej kontaktovanej osobe pri získavaní potrebných informácií súvisiacich s prijatím, výkonom a skončením profesionálnej služby
 • zabezpečuje odbornú pomoc žiadateľovi počas získavania a zhromažďovania informácií až po jeho nástup do štátnej služby profesionálneho vojaka
 • zisťuje u kontaktovaných osôb a žiadateľov predbežný záujem o výkon štátnej služby na konkrétne funkcie a posádky podľa zaslaného zoznamu funkcií vo výberovom konaní
 • informuje občana, ktorý prejaví záujem o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl, o výberovom konaní, o podmienkach prijatia, výkonu a skončenia štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl a poskytuje mu odbornú pomoc pri príprave dokumentácie na výberové konanie

Kontakt a úradné hodiny:

 

 

fax

e-mail

vojenská linka

Náčelník skupiny

0960 442 550

RSk.ZA@mil.sk

0960 442 801

Starší pomocník

0960 442 550

RSk.ZA@mil.sk

0960 442 802

Pomocník

0960 442 550

RSk.ZA@mil.sk

0960 442 803

Samostatný referent - zdravotná sestra

0960 442 628

 

 

Pondelok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Utorok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Streda

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Štvrtok

07:15 - 12:20

12:50 - 15:00

Piatok

07:15 - 12:00

-

 

Dostaneš sa k nám mestskou hromadnou dopravou:


na www.imhd.sk zadaj v pravom hornom rohu "iné mestá" mesto Žilina 

 

zo železničnej stanice (neďaleko je aj autobusová stanica) linka č. 6 alebo 16 a vystúp na zastávke Juraja Závodského (Žilina-Závodie) potom sa vrátiš späť v smere cesty trolejbusu asi 500 metrov. Vojenský areál plný prekážkových dráh a vysokého plotu budeš vidieť už v MHD po ľavej ruke! Významným orientačným bodom môže byť pre Teba historická pamiatka v podobe dreveného kostolíka sv.Štefana-kráľa, za ktorým je veľké bezplatné parkovisko, ktoré môžeš v prípade potreby využiť. Pri vstupe do vojenského objektu sa preukážeš občianskym preukazom a "dostaneš vstupku" a pokyny ako sa k nám dostaneš. Upozorňujeme všetkých našich uchádzačov, ako aj ich prípadný doprovod, aby sa držali výlučne určenej trasy a v objekte nefotografovali!

 


Na fotografii č.1 máš možnosť vidieť pohľad od cesty na hlavnú bránu k 5.pluku špeciálneho určenia v Žiline, v ktorého priestoroch sa nachádza Regrutačná skupina Žilina. Fotografia č. 2 zaznamenáva už priamo vchod do našej budovy, na prízemí ktorej sídlime. 

 

Nájdeš nás aj na mape: google

Fotografia budovy:  

 

 

5

 

 

ZA

 

Skočiť na menu