Preskocit navigáciu

Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky


generálmajor Ing. Ivan Pach

Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajor Ing. Ivan Pach

Generálmajor Ivan Pach vstúpil do Československej armády v roku 1979, kedy začal študovať na Vojenskom Gymnáziu v Banskej Bystrici. Neskôr, v roku 1983, absolvoval štúdium na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove v bývalom Česko-Slovensku. Po absolvovaní Vysokej vojenskej školy, v roku 1987, nastúpil ako veliteľ čaty v hodnosti poručík k 12. tankovému pluku 1. Armády Západného vojenského okruhu, kde velil tankovým jednotkám až po úroveň práporu.

V roku 1991 nastúpil k 14. motostreleckej divízii v Prešove, kde pôsobil ako veliteľ roty. Po dvoch rokoch bol ustanovený na funkciu dôstojníka Operačnej skupiny Štábu 14. mechanizovanej divízie. Po rozpade Česko-Slovenska, 1. januára 1993, pokračoval v službe ako starší dôstojník Operačnej skupiny 14. mechanizovanej divízie Armády Slovenskej republiky v Prešove, neskôr v roku 1994 ako vedúci starší dôstojník Operačného oddelenia Štábu veliteľstva 2. Armádneho zboru Generálneho štábu Armády SR.

V roku 1999 generálmajor Pach absolvoval interné jednoročné štúdium na Veliteľskej a štábnej škole pozemného vojska vo Fort Leavenworth, Kansas, USA. Po ukončení štúdia nastúpil na Veliteľstvo pozemných síl Armády SR v Trenčíne, ako vedúci starší dôstojník- špecialista, neskôr ako náčelník Oddelenia prípravy veliteľov a štábov.

V roku 2002 bol ustanovený do funkcie náčelníka štábu Veliteľstva ľahkej brigády PS OS SR v Topoľčanoch. V roku 2005 sa vrátil na Veliteľstvo pozemných síl OS SR ako náčelník Odboru pre plánovanie a riadenie operácií a bol povýšený do hodnosti plukovník.

Od roku 2007, generálmajor Pach zastával pozíciu zástupcu veliteľa 2. mechanizovanej brigády v Prešove. Z tejto funkcie bol vyslaný na Kurz národnej bezpečnosti, ktorý úspešne absolvoval v roku 2009. Nasledovalo pôsobenie na Generálnom štábe OS SR vo funkcii náčelníka Oboru strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí OS SR(J-5).

V roku 2010 bol vyslaný na plnenie úloh do NATO JFTC Bydgoszcz v Poľsku, kde pôsobil tri roky ako náčelník odboru Výcvikového strediska spoločných síl a zodpovedal za výcvik OMLT/MAT a tiež výcvik regionálnych veliteľov pre operáciu ISAF. Neskôr zodpovedal za cvičenia týkajúce sa štábov NCS na operačnom a taktickom stupni.

V roku 2013 sa vrátil na predchádzajúcu funkciu náčelníka Oboru strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí OS SR(J-5) na Generálnom štábe OS SR a v rokoch 2014 až 2016 zastával funkciu náčelníka Odboru bojovej prípravy(J-7) Štábu strategického plánovania GŠ OS SR.

V januári 2016 bol ustanovený na funkciu náčelníka štábu, Štáb strategického plánovania GŠ OS SR a v apríli 2016 bol povýšený do prvej generálskej hodnosti brigádneho generála. Nasledovalo 3-ročné vyslanie na plnenie úloh do NATO HQ JFC Brunssum v Holandsku, kde zastával funkciu náčelníka vojenského štábu.

1. septembra 2020 bol generálmajor Ivan Pach ustanovený na funkciu veliteľa Pozemných síl OS SR v Trenčíne a 28. januára 2021 bol povýšený do súčasnej hodnosti generálmajor.

Generálmajor Pach je ženatý s manželkou Janou a majú syna Mareka a dcéru Ivanu-Jennifer.

Skočiť na menu


Share