Preskocit navigáciu
VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     


Vyhlásenie o prístupnosti

ROZŠÍR TÍM VOJENSKÝCH ŠPECIALISTOV NA INFORMAČNÉ PROSTREDIE!


ROZŠÍR TÍM VOJENSKÝCH ŠPECIALISTOV NA INFORMAČNÉ PROSTREDIE!

      PRIDAJ SA K 57. SAMOSTATNÉMU ODDIELU!

 

Prihlás sa do výberu a využi svoj potenciál v 57. samostatnom oddiele. Pracuj na unikátnych projektoch v prospech celých Ozbrojených síl Slovenskej republiky a v zaujímavých vojenských odbornostiach ako je civilno-vojenská spolupráca (CIMIC), psychologické operácie (PSYOPS), taktické kybernetické operácie (TACTICAL CYBER), mediálne operácie (MilPa – styk s verejnosťou) alebo v oblasti analýz - hodnotenie informačného prostredia (IEA).

 

Ak už si profesionálny vojak a chceš slúžiť v modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej jednotke, radi Ťa uvidíme 22. – 26. apríl 2024 vo výbere!

Pripoj sa do rodiny Síl pre špeciálne operácie! 

  

Mimoriadny benefit:

U nás môžeš stále kariérne a odborne rásť, byť ustanovený na jednej funkcii, no s plánovanou vyššou hodnosťou. Pre príklad: môžeš byť aj ako „slobodník” ustanovaný do funkcie s hodnosťou „nadrotmajster”. Všetko záleží na Tvojich schopnostiach a prístupe. Ukáž nám, že na to máš a my Ti pomôžeme v  stabilnom kariérnom raste bez zmeny odbornosti či funkcie (ak Ťa to zaujíma viac, prečítaj si § 65 zákona č. 281/2015 Z.z.).

 

Koho hľadáme?

V prvom rade musíš byť profesionálny vojak v hodnosti vojak 2. st. až rotný vrátane - pre oblasť CYBER aj v hodnosti rtm. a nrtm. A ak si dôstojník, tak poručík a nadporučík, pre štábne funkcie pozri slide č. 8. v súbore ‘výber 57._samo_04_2024.pdf’. Rozhodne musíš byť tímový hráč, ktorý slúži z vnútorného presvedčenia, s profesionálnym prístupom a s chuťou vzdelávať sa a napredovať. Ak máš skutočný záujem a chuť, potrebné Ťa naučíme.

 

Ak Ti je blízky aspoň jeden z týchto pojmov – neváhaj a prihlás sa:

komunikácia, dezinformácie, kreativita, Linux, hybridné hrozby, bezpečnostné prostredie, operačná bezpečnosť, kybernetický priestor, Python, skriptovanie, analytika, postprodukcia, kamera, grafické editory, sociálne siete, vyjednávanie, styčná činnosť, OS X, analýza civilného prostredia, loud speaker operácie, boj proti propagande nepriateľa, strategická komunikácia, zber informácií…

*podrobne pozri pripojenú prezentáciu ‚výber 57._samo_04_2024.pdf‘

 

VIDEOUPÚTAVKA (dostupná iba z internej siete OS SR)

VIDEOUPÚTAVKA (nedostupná z internej siete OS SR)

     

Aké výhody získaš službou v 57. samostatnom oddiele?

       možnosť ustanovenia do funkcie s vyššou plánovanou hodnosťou,

       zahraničné odborné a kariérne vzdelávanie,

       vysielanie do komunikačných, odborných a jazykových kurzov – aj v civilnom sektore,

       umožnená účasť v misiách a operáciách OS SR v zahraničí,

       moderný prístup k riadeniu personálu,

       výcvik zameraný na súčasné a budúce hrozby – konflikty,

       priestor pre vlastnú iniciatívu, kreativitu a osobnostný rozvoj,  

       kariérny rast bez nutnosti zmeny odbornosti,

       súčasť rodiny SOF – flexibilita personálnych zámerov.

........................................................................................................................................

PODMIENKY ZARADENIA DO VÝBERU

Termín výberu: 22. – 26. 04. 2024!

Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v priestoroch 57. samostatného oddielu Síl pre špeciálne operácie v Kasárňach SNP v Martine, Československej armády 3 a okolí.    

Uskutoční sa v súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-12-550/2022 zo dňa 8. decembra 2022 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky (viď príloha), ktorý vyhlasuje veliteľ Síl pre špeciálne operácie.

Tvoj veliteľ má povinnosť umožniť Ti zúčastniť sa výberu (čl. 1. bod 3. priloženého Nariadenia NGŠ o výbere: „Veliteľ umožní uchádzačovi o výkon štátnej služby v Silách pre špeciálne operácie zúčastniť sa výberu a oboznámi ho s týmto nariadením").

 

Doplňujúce  informácie si prečítaj v prílohe (viď ‘výber 57._samo_04_2024.pdf‘) a v prípade ďalších otázok nás pokojne kontaktuj - najmä pre informácie o voľných pozíciách a požadovanej dokumentácii:

nrtm. René GÁSPÁR, 0903 824 669, rene.gaspar@mil.sk

 

 Kvalifikačné predpoklady – odporučené – všeobecné:

pozri prosím v priloženom súbore ‚výber 57._samo_04_2024.pdf‘.

 

Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka do výberu:

       zdravotná klasifikácia „A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave), 

       plavec,

       predloženie požadovanej dokumentácie.

 

  Požadovanou dokumentáciou sa rozumie:

       písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č. 1.) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu,

       motivačný list (príloha č. 2.),

       overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru), 

       lekárske potvrdenie so záverom „schopný vykonať výber” (príloha č. 3.),

       čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4.),

       čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5.),

       čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6.),

       výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),

       overená fotokópia dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),

       osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. jazykové - komunikačné - analytické kurzy a pod., potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom, vodičský preukaz a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),

       kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2022-2024.

 

Dokumentáciu zašli do 8. marca 2024 (rozhodujúca je pečiatka pošty) na adresu:

57. samostatný oddiel

por. Peter ŠIROKÝ

Jilemnického 6,

036 01 Martin

 

Dôkladne si skontroluj úplnosť dokumentov a dodrž termín doručenia dokumentácie, v opačnom prípade Tvoju žiadosť nemôžeme akceptovať!

 

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov. 

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov 57. samostatného oddielu.

 

1. časť:

       psychodiagnostické posudzovanie – 18. 3. 2024 a 20. 3. 2024. Náhradný termín bude nastavený osobitne a individuálne a iba v odôvodnených prípadoch - po kontaktovaní uchádzačom na tel. 0903 824 669,

       preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti, 

       preverenie jazykovej spôsobilosti.

 

2. časť - komplexné preverenie odborných spôsobilostí a predpokladov. 

 

3. časť – personálna časť:

 

       základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

       osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

 

Predčasné ukončenie výberu:

       odstúpenie na vlastnú žiadosť (strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

       vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

       vyradenie na podnet skupiny selekcie, 

       vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,

       vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie:

Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. 

 

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

Výsledok výberu bude uchádzačovi oznámený až po schválení personálneho zámeru NGŠ.

Takzvaná „platnosť výberu“, teda akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu, je po dobu dvoch rokov.

 

Pri nejasnostiach nás neváhaj kontaktovať. Tešíme sa na Teba!

 Autor: podplukovník Mário Pažický, 57. samo/VeSŠO - Dátum: 16.02.2024
Čítanosť: 2636
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share