Preskocit navigáciu

Zasadnutie Redakčnej rady odbornej publikácie Vojenská osveta


Zasadnutie Redakčnej rady odbornej publikácie Vojenská osveta

    Výchova má svoje nezastupiteľné miesto aj v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Jej cieľom je rozvíjať osobnosť profesionálnych vojakov s dôrazom na zvyšovanie ich vlasteneckého a branného povedomia a dodržiavanie etického kódexu profesionálneho vojaka.

   Jednou z hlavných foriem výchovy príslušníkov ozbrojených síl sú spoločenskovedné semináre. S cieľom optimalizovať prípravu a realizáciu spoločenskovedných seminárov je zriadená Redakčná rada odbornej publikácie Vojenská osveta. Jej hlavnou úlohou je pripraviť tematický plán spoločenskovedných seminárov a podieľať sa na vydaní odbornej publikácie Vojenská osveta.

   Dňa 31. januára 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Redakčnej rady. Zúčastnili sa ho zástupcovia PÚ OS SR, GŠ OS SR, MO SR, VePS, VVzS, VeSŠO, SOV,VeBSP, VVZ, VHÚ a AOS. Členovia rady prerokovali návrhy tém SVS na jednotlivé mesiace, dohodli sa na témach, ich obsahovom zameraní, autoroch, recenzentoch, posudzovateľoch a na záver schválili návrh tematického plánu SVS na obdobie október 2024 ‒ september 2025. Návrh tematického plánu SVS bol zaslaný NGŠ OS SR na schválenie.Autor: Ing. Iveta Čatlochová - Dátum: 12.02.2024
Čítanosť: 110
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share