Preskocit navigáciu

Logisticka podpora Slovenského štítu 2023


Logisticka podpora Slovenského štítu 2023

V rámci medzinárodných cvičení ako je aj Slovenský štít 2023 zohráva dôležitú úlohu logistická podpora (RLS – Real Life Support). Jej úlohou je zabezpečenie stravy, ubytovacích priestorov, presuny osôb a materiálu, budovanie táborov v poľných podmienkach, ich obsluhu a celkový chod tábora. Zabezpečujú tiež výdaj pohonných hmôt a v neposlednom rade aj zdravotnícke zabezpečenie pre cvičiace jednotky. Ani tentokrát tomu nebolo inak.

Na čele logistickej podpory počas cvičenia Slovenský štít 2023 je major Stanislav Záhora, ktorý pôsobí na 20.prápore logistiky Prešov na pozícii zástupcu veliteľa práporu. Pod svojou záštitou má približne 140 profesionálnych vojakov, ktorí počas cvičenia vykonávajú funkcie ako kuchár, smenár, technik, opravár či dozorný vyvedených jednotiek, dozorný parku techniky a tím riadenia presunov, ktorý zabezpečuje reguláciu našich aj medzinárodných jednotiek do priestoru cvičenia.

Neoddeliteľnou súčasťou RLS sú aj spojári, ktorí zabezpečujú spojenie medzi cvičiacimi a riadiacimi. 20. prápor logistiky Prešov v súčinnosti s kooperujúcimi jednotkami a zložkami OS SR vybudovali stanový tábor Turie pole v Centre výcviku Lešť. Pri jeho výstavbe zohrávali dôležitú úlohu ženijné prvky 91. ženijneho pluku Sereď s technikou, ktorá zabezpečila vyrovnanie terénu pre stanový tábor.


Logisticka podpora Slovenského štítu 2023Logisticka podpora Slovenského štítu 2023Logisticka podpora Slovenského štítu 2023Logisticka podpora Slovenského štítu 2023

Autor: npor. Andrea Kažimirská - Dátum: 15.03.2023
Čítanosť: 2121
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share