Preskocit navigáciu

Plán prijímacích konaní na rok 2023


JANUÁR 2023

11.1.2023 – kadet AOS
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– určené pre budúcich študentov Akadémie ozbrojených síl, študentov I. st. TUKE, študentov Vojenského leadershipu Brno, študentov Vojenského všeobecného lekárstva v Hradci Králove,
– prijímanie žiadosti do 15. marca 2023 (študent Leadershipu do 14. apríla 2023)

11.1.2023 – kadet AOS
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– určené pre budúcich študentov II. st. TUKE,
– prijímanie žiadosti do 14. apríla 2023

11.1.2023 – čakateľ – nástupný termín apríl 2023
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
– prijímanie žiadosti do 28. februára 2023
– termín prijatia 11. apríla 2023

po 11.1.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 31. apríla 2023
– termín prijatia podľa dohody

MAREC 2023

1.3.2023 – čakateľ – nástupný termín august 2023
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ,
– prijímanie žiadosti do 13. júna 2023,
– termín prijatia 1. augusta 2023

16.3.2023 – kadet DKAVŠ – nástupný termín január 2024
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu kadet dôstojníckeho kurzu,
– požadovane vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
– prijímanie žiadosti do 11. septembra 2023,
– termín prijatia január 2024

APRÍL 2023

po 1.4.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– vyhlásenie prijímacieho konania do dočasnej alebo stálej štátnej služby,
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 30. júna 2023,
– termín prijatia podľa dohody

JÚN 2023

14.6.2023 – čakateľ – nástupný termín október 2023
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie,
– prijímanie žiadosti do 14. augusta 2023,
– termín prijatia 2. októbra 2023

JÚL 2023

po 1.7.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– vyhlásenie prijímacieho konania do dočasnej alebo stálej štátnej služby,
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 30. septembra 2023,
– termín prijatia podľa dohody

AUGUST 2023

15.8.2023 – čakateľ – nástupný termín január 2024
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie,
– prijímanie žiadosti do 7. novembra 2023,
– termín prijatia január 2024

OKTÓBER 2023

po 1.10.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– vyhlásenie prijímacieho konania do dočasnej alebo stálej štátnej služby,
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 30. novembra 2023,
– termín prijatia podľa dohody

NOVEMBER 2023

8.11.2023 – čakateľ – nástupný termín apríl 2024
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie,
– prijímanie žiadosti do 28. februára 2024,
– termín prijatia apríl 2024

Skočiť na menu


Share