Preskocit navigáciu

Zasadnutie Riadiaceho výboru projektu NATO MNMPBAT


Zasadnutie Riadiaceho výboru projektu NATO MNMPBAT

V termíne 3-6.9.18 sa uskutočnilo v Chorvátskom Brijuni pracovné stretnutie náčelníkov/riaditeľov Vojenských polícií združených v projekte NATO Multinational Military Police Batallion (NATO MNMPBAT) z krajín Slovenská republika, Česká republika, Poľská republika a Chorvátska republika (CCG). Hlavnou témou rokovania bolo schválenie plánu aktivít pre rok 2019, ktorý predstavili zástupcovia Vojenskej polície Českej republiky, ako predsedajúcej krajiny projektu NATO MNMPBAT pre rok 2018. Bolo dohodnuté, že kľúčovými aktivitami projektu pre rok 2019 bude štábne cvičenie NATO MNMPBAT v Chorvátskej republike počas cvičenia Immediate Response 19 v mesiaci máj 2019 zamerané na „Mobility Support Operations“ s čiastočným vyvedením vojsk. Primárne, cvičiacou jednotkou (čiastočne vyvedenou) bude iba jednotka Vojenskej polície Chorvátskej republiky, keďže sa bude jednať o podporu mobility v reálnej premávke pri presune jednotiek NATO cez územie HRV (cvičenie Sharp Lynx 2019). Druhou nie menej dôležitou aktivitou pre rok 2019 bude štábne cvičenie Mnohonárodného veliteľstva Severovýchod v poľskom Štetíne (MNC NE Štetín) v mesiaci september 2019, pričom určení štábni dôstojníci sa budú zúčastňovať ako Secundary Training Audience (STA) pred certifikačného cvičenia veliteľstva MNC NE Štetín. Žiadosť o podporu a samotnú koncepciu tohto cvičenia predstavil na pracovnom rokovaní Provost Marshal MNC NE podplukovník Piotr Wladzimiruk.


Zasadnutie Riadiaceho výboru projektu NATO MNMPBATZasadnutie Riadiaceho výboru projektu NATO MNMPBATZasadnutie Riadiaceho výboru projektu NATO MNMPBATZasadnutie Riadiaceho výboru projektu NATO MNMPBAT

Autor: VP - Dátum: 11.09.2018
Čítanosť: 883
Verzia pre tlač

Skočiť na menu




Share