Preskocit navigáciu

Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6 v ZaVaMD


Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6 v ZaVaMD
Slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-6 sa uskutočnilo dňa 1. júna 2018 v Poddôstojníckom klube v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.
           Dňa 13. mája 2018 nastúpilo do kurzu 50 profesionálnych vojakov z útvarov OS SR. Obsah Poddôstojníckeho kurzu OR-6 nadväzoval na predchádzajúci Poddôstojnícky kurz   OR-5 a poskytol budúcim rotným vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať na nových funkciách s touto vojenskou hodnosťou.Ťažiskovými predmetmi boli vojenské vodcovstvo, komunikačné schopnosti a metodika vedenia výcviku. Využívané boli ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich rotných „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného PrV v hodnosti čatár, ktorý bol určený na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotný. Cieľ sa podarilo naplniťpod vedením inštruktorov poddôstojníckej akadémie.
          Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti zástupcu veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Jána Čmelíka, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-6 v termíne 13. mája – 1. júna 2018 sa stal čatár Ondrej Hajda z 11. mechanizovaného práporu Martin.
Zástupca veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Ján Čmelík sa vo svojom príhovore nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu veliteľskému a inštruktorskému zboru Kariérnych kurzov a zároveň s istotou prehlásil, že 50 úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-6 spĺňa všetky predpoklady na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti „rotný“.

fotofotofoto

Autor: PA ZaVaMD , Foto: PA ZaVaMD - Dátum: 04.06.2018
Čítanosť: 567
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share