Preskocit navigáciu

Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4


Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4

Na pozvanie Náčelníka generálneho štábu AČR a vrchného práporčíka AČR stábního praporčíka Petra SEIFERTA sa v dňoch 29. - 31. júna 2018 zúčastnil Hlavný poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Vladimír BELUŠ a veliaci poddôstojník Veliteľstva pozemných síl OS SR štábny nadrotmajster Rastislav BODNÁR konferencie Hlavných poddôstojníkov krajín V4 vo Veliteľstve výcviku, Vojenská akadémia Vyškov (ČR).

Konferencie sa zúčastnili okrem hlavných poddôstojníkov krajín V4 aj hlavný poddôstojník Veliteľstva transformácii Spojeneckých Síl NATO CMsgt Jack JOHNSON, veliaci poddôstojník Školy NATO v Oberammergau štnrtm. Miroslav DULAJ, veliaci poddôstojníci národných gárd partnerských krajín AČR a velitelia poddôstojníckych akadémií jednotlivých štátov.
Témou konferencie bola „Rozvíjajúca sa úloha poddôstojníkov v 21. storočí a rozvoj poddôstojníkov - zdieľanie skúseností a možná budúca spolupráca poddôstojníkov v rámci krajín V4“. Nosnými témami rokovania boli vzájomná výmena skúseností a posúdenie ďalších možností realizácie spoločných foriem výcviku.
V priebehu prezentácií sa hlavní poddôstojníci krajín V4 CSM NASTAROWICZ (POL), CSM KRISTON (HUN), CSM SEIFERT (ČR) oboznámili so štruktúrou jednotlivých zložiek ozbrojených síl krajín V4, systémom výcviku a vzdelávania mužstva a poddôstojníkov v ich podmienkach s dôrazom na regrutáciu, spôsob prípravy na nasadenie v zahraničí, ako aj prípravu hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov.
Rokovanie sa okrem rozvoja poddôstojníckeho zboru v oblastiach výcviku a vzdelávania zaoberalo aj témami výmeny inštruktorov či študentov v jednotlivých kurzoch.
Konferenciu hlavných poddôstojníkov využil štnrtm. BELUŠ na bilaterálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi poddôstojníckych zborov krajín V4 a kde boli prerokované ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce. Rokovania boli zamerané hlavne na získane skúsenosti vo výcviku, postavení a podmienkach služby v poddôstojníckych zboroch vo svojich ozbrojených silách a prerokovali sa možnosti spolupráce a výmeny vojakov pri realizácii možných spoločných projektov v oblasti výcviku a vzdelávania.
Jednou s takýchto možností zo strany OS SR je ponuka prípravy poddôstojníkov v rámci krajín V4 v kurze operačného plánovania (Battle Staff NCO course) v Poddôstojníckej akadémii za účasti inštruktorov NG Indiana.

Intenzívna spolupráca v oblasti výmeny informácií podľa hlavného poddôstojníka Ozbrojených síl SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša vedie k zefektívneniu, racionalizácii, ako aj k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne výcviku profesionálnych vojakov členských štátov NATO.


Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4 2Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4 2Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4 2Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4 2Konferencia Hlavných poddôstojníkov krajín V4 3

Autor: nrtm. Kucaj , Foto: AČR a autor - Dátum: 04.06.2018
Čítanosť: 1139
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share