Preskocit navigáciu

Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-7 v ZaVaMD


Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-7 v ZaVaMD  
           Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-7 v kinosále Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.           
Do kurzu nastúpilo 40 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení  OS SR.  Obsah Poddôstojníckeho kurzu OR-7 nadväzoval na predchádzajúci Poddôstojnícky kurz OR-6         a  poskytol budúcim rotmajstrom vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v nových funkciách s touto vojenskou hodnosťou.Ťažiskovými predmetmi boli Organizácia a riadenie vojenských systémov, Vojenský výcvik a Komunikačné schopnosti.
Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý bol určený na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotmajster. Cieľ kurzu sa podarilo „splniť“ pod vedením staršieho inštruktora kariérnych kurzov nadrotmajstra Richarda Kušana a inštruktorov nadrotmajstra Tomáša Zábojníka, rotmajstra Romana Žifčáka, rotmajstra Milana Kučeríka, rtm. Stanislava Karaffu a rtm. Jozefa Baričiaka.
          Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti zástupcu veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania podplukovníka Róberta Pariška, veliaceho poddôstojníka Základne výcviku a mobilizačného doplňovania štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Richarda Fabriciusa, veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.
Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-7 sa stal rotný Peter Belička zo Ženijného práporu Sereď.
„BLAHOŽELÁME!“
 
Zástupca veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania sa vo svojom príhovore nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu veliteľskému a inštruktorskému zboru a zároveň s istotou prehlásil, že 40 úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu spĺňa všetky predpoklady na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti „rotmajster“.

fotofotofotofoto

Autor: nrtm. Milan LESAY , Foto: Poddôstojnícka akadémia ZaVaMD - Dátum: 26.03.2018
Čítanosť: 534
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share