Preskocit navigáciu

Výcvik príslušníkov OS SR zaradených do operácie EUFOR - ALTHEA


Výcvik príslušníkov OS SR zaradených do operácie EUFOR - ALTHEA  

Prípravu Slovenského kontingentu, predurčeného do operácie EUFOR-ALTHEA, absolvovali cvičiaci vo  Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine (ZaVaMD). Počas výcviku kľúčového personálu v termíne 4. – 15. decembra 2017 absolvovali cvičiaci blok teoretickej prípravy, so zameraním sa na charakteristiku a špecifiká operácie, vývoj konfliktu, zásady podávania prvej pomoci, prácu s médiami a tlmočníkom, mínovú bezpečnosť a ďalšie výcvikové aktivity, ktoré môžeme zaradiť medzi základné zručnosti potrebné pre pôsobenie v mierových operáciách. Výcvik kľúčového personálu vyvrcholil celodenným cvičením „Vicious Circle“, ktoré bolo zamerané na preverenie všetkých nadobudnutých vedomostí z výcviku.

Odborný výcvik v trvaní jedného týždňa absolvovali cvičiaci v termíne                     15. – 19. januára 2018. Výcvik bol zameraný na plnenie operačnej úlohy v priestore nasadenia s hlavným dôrazom na činnosť LCC (LOT Coordination Centre) a  LOT tímov                  (LOT – Liaison and Observation Team). Cvičiaci si vyskúšali vedenie mítingov, prácu s tlmočníkmi, vyjednávanie, ako aj schopnosť získavať a následne spracovať informácie v súlade s platnými SOP danej operácie. Záver výcviku bol zameraný na odovzdanie skúsenosti, počas ktorého cvičiaci získali aktuálne informácie o priestore nasadenia od poslednej rotácie, ktorá sa vrátila z plnenia úloh v Bosne a Hercegovine.

Záverečný sústredený výcvik bol vykonaný v termíne 22. – 26. januára 2018 a jeho podstatnú časť tvorilo odborné taktické cvičenie (OTC) „Flaming Collector 2018“. Cvičenie bolo vykonané v anglickom jazyku. Náplňou cvičenia bolo vykonávanie operačnej úlohy samotnými LOT tímami, ako je udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi miestnej samosprávy, mimovládnych a medzinárodných organizácií, patrolovanie v priestore zodpovednosti a reakcia na požiadavky LCC. Zabezpečenie LOT a aj LCC bolo pomocou národného podporného prvku (NSE – National Support Element), ktorý riešil požiadavky na základe potrieb LOT a LCC po celú dobu OTC. Imitačná skupina rozohrávala rôzne incidenty, ako je dopravná nehoda miestneho obyvateľstva, zranenie koaličného vojaka, demonštrácie, walk-in, náboženské udalosti, činnosť pri mínovom incidente atď.

Zabezpečenie komplexného OTC si vyžadovalo rozsiahlu podporu, preto patrí veľká vďaka príslušníkom ZaNKIS, Stredisku CIMIC a PSYOPS spolu s 2. mechanizovanou brigádou, ktorí vyčlenili techniku v prospech OTC.


FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Autor: npor. Ing. Michal BALUŠÍK , Foto: VJVM - Dátum: 30.01.2018
Čítanosť: 670
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share